สายันณ์ ดอกสะเดา เสียชีวิตแล้ว 18.08 14 ธค. 51

 คิดอย่างไรกับการจากไป ของ สายันต์ ดอกสะเดา

ที่เล่นตลกให้ความสุขเรามาตลอด 15ปี