ข่าวงูเหลือมกินหนูทดลองทางวิทยาศาสตร์

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1467116112

 

น่าจะนำไปขยายความสร้างเป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์