พจน์ อานนท์ เขามีหลักการในการเลือกนักแสดงยังไง แบบ “เทพพิทักษ์” เนี๊ยนะ .....

พจน์ อานนท์ เขามีหลักการในการเลือกนักแสดงยังไง  แบบ “เทพพิทักษ์” เนี๊ยนะ  .....