เรื่องย่อ ซีรี่ย์ชื่อดัง “ศิวะ พระมหาเทพ”

https://www.youtube.com/watch?v=-xuKNT_sbVs

 

เรื่องราวชีวิตเหนือธรรมชาติและความรักระหว่างมหาเทพศิวะ ผู้เป็น 1 ใน 3 เทพตรีมูรติผู้ยิ่งใหญ่ กับเทพี ศักติ หรือพระแม่อุมาเทวี ชายาคู่บุญ เรื่องราวเริ่มต้นจากการกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์หญิงของเทพีศักติ ในนามว่า สตี พระราชธิดาในท้าวทักษะประชาบดี ผู้ศรัทธาในองค์พระวิษณุและเกลียดชังพระศิวะอย่างแรงกล้า พระนางสตีทรงรักและเทิดทูนพระศิวะมาก นาไปสู่ความรักท่ามกลางความไม่พอใจของพระบิดา นางต้องทนต่อ คาดูหมิ่นเหยียดหยามของพระบิดาที่มีต่อพระศิวะมาโดยตลอด จนเมื่อนางทนต่อไปไม่ไหว จึงทรงเข้าตบะ และขับเพลิงออกจากร่าง เพื่อสังหารพระองค์เอง เมื่อพระศิวะทรงทราบเรื่องก็โกรธกริ้วและอาระวาดอย่างหนัก พระองค์ทรงส่งร่างจาแลงไปถล่มงานเลี้ยงของท้าวทักษะประชาบดีราบเป็นหน้ากอง และตัดพระเศียรของ พระสสุระ (พ่อตา) ขาดกระเด็น เมื่อประชาชนมาทูลขอร้องพระองค์ให้อภัยโทษให้แก่องค์กษัตริย์ พระศิวะทรง ประทานต่อหัวแพะให้แทนที่พระเศียรเดิม เพื่อเป็นหลักฐานแห่งความขาดเขลา

หลังจากนั้น พระศิวะก็เฝ้าเก็บตนบาเพ็ญตบะ ฝ่ายพระนางสตีก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่นามว่า ปารวตี พระราชธิดาในท้าวหิมวัต จ้าวแห่งภูเขาหิมาลัย หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นานัปการ พระศิวะก็ได้พบกับพระนางปารวตีอีกครั้ง ทั้งสองได้ครองคู่กัน และให้กาเนิดพระโอรสสองพระองค์ นั่นคือ พระขันทกุมาร และพระพิฆเนศ เทพผู้ทรงมีอิทธิฤกษ์แก่กล้า การาบยักษ์มารชั่วร้ายทั่วทุกสารทิศ เรื่องราว การพลัดพรากและการกลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง ได้กลายเป็นปฐมบทความรักของโลกที่ต้องจารึก