ขอเชิญรับชมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญรับชม "การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ประจำปี 2560 ชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง