****************ยา serc และ stugeron **************

 

 ทานยา serc 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง และ stugeron 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง และ  merislon 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง และ penorol  1 เม็ด 50mg  วันละ 2 ครั้ง
lorazepam 2 mg 1 ครั้ง    
 
 
:    ออกฤทธิ์ต่างกันอย่างไรและใช้ร่วมกันได้หรือไม่ คะ แล้วรักษาอะไรได้บ้างคะ