ไตวายเฉียบพลัน -=Byหมอแมว=-

  

 

เมื่อหลายวันก่อนผมอยู่เวรห้องฉุกเฉิน ก็มีคนพาผู้ป่วยสูงอายุมาที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องเรียกไม่รู้สึกตัว หลังจากตรวจร่างกายทั่วไปในเบื้องต้นก็พบว่าผู้ป่วยรู้สกตัวเพียงเล็กน้อย ง่วงๆหลับๆตลอดเวลา เวลาจับไปที่มือและเท้ารู้สึกว่าเย็นๆแต่ตามซอกคอตัวร้อนจี๋เมื่อถามประวัติจากญาติไม่ได้อะไรเพิ่มเติมก็เลยลองจับวัดไข้วัดความดัน ก็เจอว่าความดันโลหิตต่ำมีไข้สูง และพบว่าปัสสาวะมีเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก เมื่อตรวจทุกอย่างเสร็จสรรพ ผมก็บอกกับญาติว่าผู้ป่วยมีอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือดและน่าจะเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล ก็ตรวจพบว่ามีปัสสาวะออกน้อย ร่วมกับตรวจพบลักษณะของน้ำเกินอยู่ในร่างกาย(มีน้ำท่วมปอด) ...

วันรุ่งขึ้นผลเลือดที่ออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าไตของผู้ป่วยทำงานได้น้อยลง ..... หรือที่เรียกกันว่า "ไตวาย" ผมจึงได้พูดคุยกับญาติถึงโรคที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่และความรุนแรงของโรคในขณะนั้น 

ไต เป็นอวัยวะที่อยู่ตรงระดับบั้นเอวทั้งสองข้าง หน้าที่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันก็คือ

 • - ทำหน้าที่ขับถ่ายน้ำออกจากร่างกาย
 • - ขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกาย
 • - ปรับระดับของสมดุลของสารต่างๆในร่างกาย ซึ่งหากมีมีมากหรือน้อยไปจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปลีกย่อยอีกหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในช่วงที่เกิดอาการแบบเฉียบพลัน 

ซึ่งหน้าที่ต่างๆของไตเหล่านี้จะอธิบายถึงอาการที่จะตามมาเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายเฉยบพลันขึ้นมา

 เฉียบพลันกับเรือรัง ต่างกันที่ตรงไหน

ส่วนมากคนทั่วไปจะมองเรื่องไตวายว่าเป็นไตวาย โดยที่ไม่ได้แยกว่าเป็นไตวายแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกันทั้งจากสาเหตุและการรักษาไตวายเรื้อรัง มักเกิดจากโรคที่มีผลต่อเส้นเลือดเป็นเวลานานๆ เช่นเบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูงหรือโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อไตอย่างช้าๆ มีผลทีละน้อยจนกระทั่งไตค่อยๆเสียหาย กว่าจะเกิดได้ต้องกินเวลานานเป็นปีๆ ดังนั้นร่างกายจะเกิดอาการได้ก็ต้องเกิดช้าๆ กว่าจะมีอาการก็มักจะมีภาวะไตวายไปมากแล้วไตวายเฉียบพลัน มักเกิดกับโรคที่ส่งผลต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับไตโดยตรง การเกิดเหตุมักเป็นเหตุที่เกิดอย่างเฉียบพลันและรุนแรง ทันทีทันใด ดังนั้นร่างกายจะปรับตัวได้ไม่ทัน อาการจะเป็นอย่างเฉียบพลันรุนแรงไตวายเรื้อรัง เวลาเป็นแล้วมักจะหาย จะมีแตคงที่หรือถดถอยไตวายเฉียบพลัน โดยมากมักเป็นอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อแก้ปัญหาได้ก็มักจะหายเกือบเป็นปกติเหมือนไม่เคยเกิดอะไรมาก่อนดังนั้นความรุนแรงน่ากลัวจึงต่างกันไปครับ 

สาเหตุ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้เป็นสิ่งที่เกิดแบบรุนแรงเฉียบพลัน

1. เลือดไม่ไปเลี้ยงไต ที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือ ความดันโลหิตต่ำมาก ...

ซึ่งในทางการแพทย์จะเรียกว่าช็อค (คนละแบบกับช็อคในละครหลังข่าว)เมื่อความดันต่ำมากจากเหตุใดๆก็ตาม ไตจะหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมอง ถ้าเป็นเพียงชั่วคราวจะไม่เป็นอะไร แต่หากภาวะนั้นไม่ได้รับการแก้ไข ไตที่หยุดทำงานไปจะเกิดการหยุดทำงานนานกว่าปกติแม้ว่าร่างกายจะมีความดันเป็นปกติแล้วก็ตาม ......

ผู้ป่วยที่จะเป็นแบบนี้ได้ที่พบบ่อยคือ ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เสียเลือดมาก แพ้อาหารแพ้ยาอย่างรุนแรง ท้องเสียและขาดน้ำเป็นเวลานานฯลฯ 

2. เกิดความผิดปกติที่ตัวไตโดยตรง ที่เจอได้บ่อยๆคือร่างกายได้รับสารพิษหรือสารเคมีที่มีผลต่อไตเข้าไป , และในกรณีที่มีการติดเชื้อที่ไตอย่างรุนแรง ทำให้ไตผิดปกติโดยตรง  

3. การขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ มีการอุดตันที่ปลายทางออก เช่นมีนิ่วไปอุดท่อปัสสาวะ มีต่อมลูกหมากโตจนปัสสาวะไม่ออกแบบเฉียบพลัน 

เวลาเป็นแล้วจะรู้ได้อย่างไร

คำตอบห้วนๆคือเจาะเลือดครับ เพราะว่าการเจาะเลือดเพื่อดูค่าการทำงานของไตและดูระดับสารที่คั่งเป็นตัวที่จะบอกได้ชัดเจนที่สุด โดยทั้งนี้ผลเลือดที่ออกมาจำเป็นจะต้องประกอบไปกับประวัติที่แพทย์ซักได้ร่วมกับการตรวจร่างกายที่ตรวจพบ ... 

คนที่สมควรได้รับการเจาะตรวจค่าการทำงานของไตในเรื่องนี้ได้แก่

 • - คนที่มีภาวะช็อคหรือความดันต่ำ
 • - คนที่จำเป็นต้องได้รับยาหรือสารที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อไต
 • - คนที่มีโรคทางเดินปัสสาวะที่เห็นชัดว่าเสี่ยงที่จะเกิดไตวาย
 • - คนที่ตรวจพบ หรือซักประวัติแล้วสงสัยว่าจะมีภาวะน้ำเกินในร่างกายหากตรวจแล้วพบว่ามีหรือไม่มีภาวะไตวายก็ตาม

แพทย์ก็จะพิจารณาตามประวัติอาการและการตรวจร่างกายว่าจะทำการตรวจซ้ำอีกหรือไม่ เพราะว่าบ่อยครั้งการตรวจในชั้นแรกอาจจะปกติและต่อมาไปพบว่าผิดปกติในภายหลังก็ได้ 

อาการที่จะเกิดขึ้น

อาการของไตหยุดทำงานเฉียบพลันนี้จะเป็นไปตามหน้าที่การทำงานของมัน นั่นคือ เมื่อเสียการทำงานของไตไป ในร่างกายก็จะเกิดการคั่งค้างของสารต่างๆและน้ำขึ้น จะส่งผลทำให้เกิดการบวมที่อวัยวะที่อยู่ต่ำๆ เกิดอาการนอนราบไม่ได้ มีอาการเหนื่อยเพลียจริงๆแล้วอาการพวกนี้คนทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบก็ได้ครับ เพราะว่าอาการพวกนี้เวลาเป็นจะเป็นมากมายและรวดเร็วเสียจนไม่ต้องสังเกตอาการอะไรก็ต้องรีบไปโรงพยาบาล ...

(เอาเป็นว่าหากเกิดอาการขึ้นมา ไปให้แพทย์ตรวจเลยจะดีกว่าเพราะว่าตัวบวมเหนื่อยเพลียนอนราบไม่ได้ ก็ไม่ได้มีแต่ไตวาย)นอกจากนี้สาเหตุของไตวายบางตัวก็จะมีอาการรุนแรงจนต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการของไตวาย (เช่นเสียเลือดมาก ไข้สูงจนช็อค)ดังนั้นข้ามๆอาการไปเลยก็ได้ 

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาไตวายเฉียบพลันที่ทำกัน ก็คือยึดหลักง่ายๆว่า ไตไม่ทำงาน ทำให้น้ำและของเสียคั่งในร่างกายจนเกิดอาการผิดปกติ ดังนั้นการรักษาก็คือ จำกัดน้ำที่จะเข้าร่างกายให้เท่ากับที่น้ำที่เสียออกไปและลดของเสียที่จะเกิดในร่างกายให้น้อยที่สุด ฟังเผินๆดูง่ายแต่จริงๆยากนะครับ เพราะว่าของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายมีมากมายเป็นหลายร้อยชนิด นอกจากนี้สาเหตุของโรคที่ไปทำให้เกิดไตวายบางตัวก็ต้องใช้ยาในการรักษา (ยาที่ใช้รักษาบางตัวก็มีผลต่อไต)

ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดตามมาในการรักษาก็คือ

 • - จำกัดน้ำดื่ม และทำการตวงปัสสาวะทุกครั้งที่ถ่ายออกมมา
 • - เจาะเลือดตรวจหาการคั่งค้างของสารและตรวจการทำงานของไต ...บางทีอาจจะเจาะวันละครั้งหรือมากกว่านั้น
 • - รักษาสาเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผู้ป่วยแต่ละรายการรักษาในส่วนปลีกย่อยจะต่างกันไปในไตวายเฉียบพลันของผู้ป่วยแต่ละราย เช่นในบางรายเราอาจจะเห็นว่าให้น้ำเกลือเร็วช้าไม่เท่ากัน บางรายไม่ได้ให้น้ำเกลือด้วยซ้ำ ... ยาที่ใช้อาจจะไม่เหมือนกัน ...  สิ่งที่จะผู้ป่วยและญาติจะช่วยได้พอสมควรคือการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการดูแลร่างกายในช่วงที่ยังไม่หายดีครับ
 • - ต้องตวงปัสสาวะ ต้องควบคุมการกินน้ำและอาหารตามที่สั่งเท่านั้น
  อาหารที่จะกินได้ในช่วงนี้ควรจะใช้อาหารของโรงพยาบาลโดยงดการกินของเยี่ยมทั้งหลายจนกว่าแพทย์จะอนุญาต 
 • - หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยการรักษาแบบความเชื่อ
  (เช่นบางรายปรับน้ำเกลือเอง ไม่ยอมให้พยาบาลปรับ , บางรายเอาสมุนไพรมาต้มกินเองในรพ.) นอกจากว่าแพทย์จะอนุญาตในกลุ่มไตวายเฉียบพลันนี้เมื่อรักษาหายแล้วมักจะไม่มีอะไรตามมาครับ โดยมากมักจะหายไปเป็นปกติ ไม่ได้ต้องการการรักษาแบบยาวนานดังเช่นไตวายเรื้อรัง

สำหรับผู้ป่วยในเรื่อง หลังจากรักษาการติดเชื้อได้ก็ได้ให้กลับบ้านไปและนัดมาตรวจการทำงานของไตเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการติดตามผลอยู่ครับ

ความเห็นที่ 1
หมอแมว-_-'

จัดหน้าตั้งนาน ไหงเป็นงี้เนี่ย -_-'

ความเห็นที่ 2
หมอแมว

ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 3
ตะนอย

ขอบคุณคะ เป็นกำลังใจให้คุณหมอนำบทความดีๆมาเผยแพร่อีกนะคะ

ความเห็นที่ 4
salmonlala

เห้อออ+++

คุงหมอเเมวเนี่ย ดีเจงเจงเร๊ยยยยย

ของคุงมักๆๆคร๊า

ความเห็นที่ 5
InDeX_00

ผมขอชมเชยกับ คุณหมอแมว มากครับ ที่ช่วยให้คนไทยได้อ่านสาระความรู้ดี ๆ เพราะตอนนี้ประเทศไทย เรากำลังสู่ยุคตกต่ำทางความคิด เสพติดกับข่าว ปล้น ฆ่า ข่มขืน ยิ่งนำเสนอข่าวพวกนี้มาก ยิ่งขายข่าวได้มาก ทั้งหนังสือพิมพ์และ โทรทัศน์ ยิ่งข่าวที่เด็กปล้น ฆ่าโชเฟอร์แท็กซี่ แล้วเด็กมาอ้างเกม ทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่ พวกผู้บริหารประเทศที่สมองเกือบจะฝ่อ ความคิดยุคไดโนเสาร์ ก็ตามกระแสทันที ไม่มองหลายมุม ว่าเด็กคนนี้ เค้าสารภาพว่า พ่อกับแม่มีปัญหาทะเลาะกันเกือบทุกวัน ไม่รุ้จะปรึกษาใคร และ พ่อกับแม่ก็รับราชการ มีรายได้ไม่มากนัก
มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล (คุณปลื้ม)เคยบอกว่า ที่ต่างประเทศ จะไม่นำเสนอข่าวเช่นนี้มากนัก เพราะจะยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
คุณหมอแมว นำเสนอสาระความรู้ ดีๆ อย่างนี้อีกต่อไปนะครับ

ความเห็นที่ 6
แมว

ขอบคุณคุณหมอมากๆ คะ แต่หนูอยากถามอะไรหน่อยนะคะ คือแม่ดิฉัน ตอนแรกเป็นกรวยไตอักเสป จากนั้นก่อลามไปจนเป็นไตวายเรื้อรัง ซึ่งโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังถือว่ามีน้อยมาก(ถามจากหมอ) แต่ก่อเป็น ตอนนั้นรักษาที่ รพ สมเด็จที่ศรีราชา(หมอผู้ชาย จำชื่อไม่ได้แล้วคะ) ซึ่งหมอจะรักษาปลายเหตุ คือจับฟอกเลือดอย่างเดียวเลย สุดท้ายอยู่มาประมาณ 2 เดือน ก่อไม่ดีขึ้น ทั้งๆ ที่ตอนเข้าไป รพ.ตอนแรกแทบไม่มีอาการไรเลย คือยิ่งอยู่ไปยิ่งนานยิ่งทรุด ก่อเลยย้าย รพ. ไปให้ อาจารย์หมอเขารักษา ซึ่งเขาก่อบอกว่า หมอคนก่อนเขารักษาที่ปลายเหตุ คือเชื้อยังไม่หมด แต่ก่อรักษาอย่างอื่นนะคะ ซึ่งกว่าจะมาถึงหมอคนนี้มันก่อสายไปมาก ทำให้ต้องเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจนถึงทุกวันนี้ จะไปเอาผิดกับหมอคนเดิมก่อไม่ได้เพราะเขาจะให้เซ็นเอกสารการรักษาตลอดเลย เหมือนกับว่าญาติคนไข้ให้รักษาตามนั้นนะคะ ตอนนี้ก่อได้แต่ให้เวรกรรมมันพาไป (หมอคนนี้ปากเสียมากเลยคะ ดุคนใข้ มองเราว่าโง่มาก มาดูนิดๆ ก่อไป) จึงอยากระบายมานะที่นี้คะ

ความเห็นที่ 7
rerr

yyyyyryry

ความเห็นที่ 8
tonmai

หยุดเสี่ยง!!! หยุดอ้วน!!!

http://www.simplehealthclub.com/easyslim

หรือติดต่อ Hotline Center โทร. 084-0437952

หรือติดต่อรับตัวอย่าง ฟรี!!! ได้ที่

http://www.freedietsamplenow.com/easyslim

ความเห็นที่ 9
nee

FREE FREE คัวอย่างทดลองลดน้ำหนัก
สวย ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องอดอาหาร
ลดน้ำหนัก 4-8 กิโล/เดือน
เอวเป็นเอว อกเป็นอกค่ะ ปลอดภัย 100%
สนใจดูที่ --> >
http://w3t.org/c/sample
ขอตัวอย่างฟรีนะ

ความเห็นที่ 10
หนิง

ขอบคุณในสาระดีๆ แบบนี้นะค๊ะ....ขอภาคต่อในผู้ป่วยที่เป็นไตแล้วต้องฟอกค่ะ/ขอบคุณมากๆ