มาป่วน น่ะครับ
ความเห็นที่ 1
มาป่วน น่ะครับ

น้ำหล่อลื่น ในเครื่องกลึงที่โรงงานข้างบ้าน มีตัวอสุจิเต็มเลย

น้ำหล่อลื่น ของผู้ชายที่ไม่เป็นหมันหรือไม่ืทำหมัน เท่านั้น ที่จะมีตัวอสุจิ

และจะทำให้เกิดการท้องเมื่อเข้าสู่มดลูก
ถ้าเข้าสู่ทวารหนัก หรือ ปาก ก็ไม่ทำให้ท้องแต่อย่างใด
โดยเฉพาะ ในกรณีที่เข้าสู่ทวารหนักเพศชาย จะทำให้ชายคนที่รับอสุจิ มีโอกาสตั้งท้องเป็นศูนย์ครับ

.
ความเห็นที่ 2
.

ก็ลองรัปทานดูซิ