5 โรคสุดแสบที่แอบมากับน้ำ

โรคที่อาจมาได้ในวันสงกรานต์ ระวังไว้อย่าให้เข้าใกล้เรา!!
#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999