เบาหวานเกี่ยวข้องยังไงกับโรคหลอดเลือดสมอง

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง และโรคหลอดเลือดสมองเองก็คือ 1 ในนั้น มาดูกันครับ..ว่าทำไม #อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง 

สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999