ขอเชิญร่วมงานสัมมนา " ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเรื้อรัง"

ศูนย์สมองและระบบประสาท  โรงพยาบาลรามคำแหง

“ ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักอยู่ในช่วงฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีอาการออฟฟิศซินโดรม ”ขอเชิญร่วมงานสัมมนา " ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเรื้อรัง"

โดย นพ.พชร  ลี้มิ่งสวัสดิ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

พญ.จิตรา  วงศ์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

วันเสาร์ที่  20  พฤษภาคม  2560  เวลา 13.00 - 15.30 น. อาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง
สำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลรามคำแหง 

 

หรือ โทร. 0-2743-9999, 0-2374-0200-16ต่อ Call Center 2999

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบริการสุขภาพ

- ตรวจวัดความดันโลหิตด้วยระบบดิจิตอล

 

 - ตรวจวัดความดันตาอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัส

 - รับคำปรึกษาปัญหาโรคสมองและระบบประสาท

 - รับคำปรึกษาปัญหาอาการปวดเรื้อรัง

13.30 – 14.00 น. เทคโนโลยี TMS ช่วยฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาตได้อย่างไร?

 นพ.พชร  ลี้มิ่งสวัสดิ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

14.00 – 14.30 น. พิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมและอาการปวดเรื้อรัง

 พญ.จิตรา  วงศ์วิวัฒนานนท์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. ไข้ข้อข้องใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

15.30 น.               จบการสัมมนา