++++++++++++อยากความจำดี มีวิธี+++++++++++++++++++++++

อาวี คาร์นี นักวิจัยด้านสมอง มหาวิทยา ลัยไฮฟา ประเทศอิสราเอล ค้นพบว่า การงีบหลับช่วยเพิ่มความจำระยะยาว โดยการงีบหลับกลางวันนาน 90 นาที หรือ ชั่วโมงครึ่ง จะมีประ สิทธิภาพสูงสุด

"เรายังไม่ทราบแน่ชัดถึงกลไก เกี่ยวกับความจำของสมองระหว่างนอนหลับ แต่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่า มีความเป็นไปได้ว่าเราสามารถเร่งการจดจำได้เร็วขึ้นจากการนอนหลับ" คาร์นีกล่าว

       นักวิจัยทดลองให้อาสาสมัครเรียนการเคาะนิ้วโป้งที่มีความซับซ้อนเป็นชุดๆ แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 ให้ไปนอน 1 ชั่วโมง อีกกลุ่มไม่ให้นอน พบว่า กลุ่มที่ได้หลับสามารถจำสิ่งที่สอนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่หลับ โดยทำได้ดีในการทดสอบช่วงเย็น ส่วนการหลับกลางคืน ทั้ง 2 กลุ่มให้ผลเหมือนกัน

       ทั้งนี้ ความทรงจำระยะยาว หมายถึง "ความจำ" ที่จะอยู่กับเราไปนานหลายปี เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน
ส่วน "การจำ" หมายถึง การที่เราสามารถเรียนรู้การตีกลอง หรือเล่นฟุตบอล

 

 

มาหลับงีบตอนกลางวันกันเเถอะ