ปะปา_ชลบุรี

บ้านอยู่ม.สุขประยูรนคร ตำบลนาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี น้ำไม่ไหลมาหลายวันแล้ว... โทรไปแจ้งแรก ๆ ก็มีเจ้าหน้าที่รับสายแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรน้ำไม่ไหล.. โทรไปบ่อย ๆ เข้า ก็ไม่มีใครรับสายเลย ทั้งที่เป็นยังเป็นเวลาทำงานอยู่  ในหมู่บ้าน รถขายน้ำวิ่งกันให้ควักเลย... ไม่รู้ว่ามีแบ่งเปอร์เซ็นอะไรกันหรือเปล่า..... ได้ข่าวว่ามีการปิดวาวล์เพื่อขายน้ำ... เพราะน้ำที่เอามาขายก็น้ำจากปะปานั่นแหละ..ถ้าไม่มีอะไร.. ก็ควรจะแจ้งให้ทราบข้อเท็จจริง ไม่ใช่ไม่ยอมรับสายโทรศัพท์... ที่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมเลย แต่ไม่มีน้ำใช้..

ความเห็นที่ 1
OmeYdigital

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และขออภัยในความไม่สะดวกที่ท่านได้รับมา ณ โอกาสนี้ด้วย ซึ่งสาเหตุที่น้ำไม่ไหลนั้นมีผลมาจากการทดสอบระบบการส่งจ่ายน้ำเมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ของ สถานีผลิตน้ำบางพระ ๓ ตามโครงการปรับปรุงขยายการประปาชลบุรี ซึ่งดำเนินงานโดยผู้รับจ้าง หจก.บางแสนมหานคร เพื่อการรองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชาชน ผู้ใช้น้ำ บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จึงส่งผลกระทบทำให้น้ำภายในสถานีสูบจ่ายน้ำขาดหายไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งผลิตน้ำจากสถานีผลิตและส่งจ่ายมายัง สถานีสูบจ่ายน้ำต่างๆได้ โดยขณะนี้ผู้บริหาร กปภ.สาขาชลบุรี(พ)เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตามท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้องได้ที่ กปภ.สาขาชลบุรี(พ)โทร.๐๓๘ ๒๗๔๘๖๕-๖,๐๓๘ ๒๗๐๑๖๙,๐๓๘ ๒๘๗๑๙๗ หรือหัวหน้างานบริการ คุณอนันต์ ๐๘๑ ๙๘๓ ๙๔๒๒,คุณสำรวย ๐๘๑ ๙๐๑ ๘๔๖๓ หรือ บจก.วงษ์สยามก่อสร้าง โทร.๐ ๓๘๔๖ ๗๖๔๓,๐ ๓๘๔๖ ๗๖๔๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง