สสจ.เชียงราย

อยากให้ นพ.สสจ. เชียงราย ช่วยดูการทำงานของ สสอ.หน่อย เพราะรู้สึกว่า จะชอบใช้อำนาจข่มขู่ลูกน้อง และยักยอกเงินไปใช้เองเยอะมาก ไม่มีความเป็นธรรม ทังจังหวัดเลย