กบข.หลอกให้เข้าเป็นสมาชิกแล้วห้ามลาออก เอาเงินสมาชิกไปบริหารผิดพลาด รัฐจะช่วยอย่างไร?

เรียนรัฐบาลไทย

      เมื่อ ประมาณ  10 กว่าปีท่แล้วมา  ผมเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหาร  ได้รับการเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิก กบข. โดยได้รับทราบว่าหลังเกษียณอายุราชการ (จากที่เจ้าหน้าท่คำนวณให้)จะได้เงินก้อนเพื่อเลี้ยงชีวิตในบั้นปลายร่วมล้านบาทเศษ  พร้อมกำหนดเวลาหมดเขตการเข้าเป็นสมาชิกอย่างกระชั้นชิด  ถ้าพลาดก็พลาดเลยไม่มีโอกาสได้เงินก้อนเลี้ยงชีพฯลฯ  หลังจากเข้าเป็นสมาชิกแล้วห้ามลาออก (งงกับกฎหมายจัง  ไม่เป็นประชาธิปไตย)  ทุกๆสิ้นปี ประมาณเดือนธันวาคม ได้รับการแจ้งยอดที่จะพึงได้รับ  จนกระทั่ง  30 กันยายน 2551 ที่ผ่านมาผมเกษียณอายุราชการ ได้รับการจัดสรรเงิน กบข.ให้  ยอดเงินขาดหายไป  44,000   บาทเศษ  ได้ติดต่อ กบข.แล้วได้รับตอบว่า ทำไงได้ผมมาเกษียณอายุตอนที่หุ้นตก...?  ผมถามว่า  เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังเหมือนเดิมหรือลดลงตามหุ้น  คำตอบคือ  เหมือนเดิมและจัดสรรเพิ่มทุกปี ผมจึงอยากเรียกร้องว่า 

1.    แก้กฎหมายและระเบียบให้สมาชิกลาออกได้

2.    รัฐต้องรับผิดชอบชดใช้เงินในส่วนที่ขาดหายไปของสมาชิกที่ไม่มีความผิด  โดยพลัน ยิ่งข้าราชการเกษียณที่เป็นสมาชิก กบข.ได้รับเงินบำนาญน้อยไม่เกิน 75%ของเงินเดือนสุดท้าย  ยิ่งเดือดร้อนหนักครับ

12
ความเห็นที่ 1
12

กบข.ใช้วิธีคำณวนบำนาญ โดยเอาเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณอายุราชการ หาร 50 แต่ต้องไม่เกิน 70 %ของเงินเดือน ข้าราชการทุกคนอีดอัดกันไปหมดแล้ว

555555555555555555
ความเห็นที่ 2
555555555555555555

กบข.
ย่อมาจาก กินแบบเป็นบวนการ

พนักงานทำเป็นไฮโซ
จริง ๆ แล้ว กินเล็กกินน้อยจากงบประมาณทั้งนั้นแหละ

ความเห็นที่ 3