การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

อยากทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการจัดจ้างบุคคลอื่นมาดำเนินการตัดไฟฟ้ายกหม้อแปลง ทันที
โดยไม่มีใบเตือนใดใด หรือแจ้งให้กับเจ้าของบ้านทราบก่อนเลย
ทั้งที่ยังไม่เลยกำหนดที่จะสามารถชำระได้อยู่ ซึ่งเคยถามบ้านอื่น เค้าบอกว่าให้เงินไปเดี๋ยวก็กลับไป
อีกทั้งบุคคลอื่นนั้นยังมีท่าทีดึงดันและไม่สุภาพด้วย
 
ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง
ในระบบของการไฟฟ้าไม่น่าจะทำแบบนี้
 
จึงขอร้องเรียน และชี้แจงเรื่องราวให้ทราบ
ความเห็นที่ 1
พนักงานกฟภ.แต่ออกแล้ว

การไฟฟ้าจ้างบุลคลภายนอกดำเนินการซึ่งมีเหตุการณ์เช่นนี้ประจำเอาอย่างนี้ครับโทรไปที่1129 ต่อว่าเลยครับถึงผมเคยเป็นพนักงานการไฟฟ้ามาก่อนผมก็ไม่ชอบ เสียชื่อ
การไฟฟ้า หรือโทรไปต่อว่าผู้จัดการเลยครับ ผมสนับ
สนุน