อยากให้มหาลัยที่ไม่ใช่ราชภัฐรวมตัวตั้งครุสภาใหม่

ครุสภาวันนี้แบ่งมาตรฐานครูผิดไปหรือไม่

เคยเข้าไปดูไหมว่า ราชภัฐ กับ มหาลัยทั่วไปเขาเรียนสอนกันอย่างไร

อาจารย์มีคุณภาพหรือไม่ นักเรียนเก่ง ฉลาดยังไง

และอาจารย์ ปล่อยเกรดไหม อันนี้สำคัญ