ลักษณะของกัลยาณมิตร

ลักษณะของกัลยาณมิตร
เรื่องของการปฏิบัติ หลักธรรมของครูบาอาจารย์ล้วนแต่ดีๆ ทั้งนั้น แต่ให้เราเลือกในส่วนที่เหมาะสมกับตัวเอง หยิบของท่านนั้นมานิด หยิบของท่านนี้มาหน่อย สำคัญที่ว่าเอามาแล้ว เอามาปฏิบัติให้ได้ผล ถ้าได้ผลจริง สามารถใช้งานจริงได้ มันจะค่อยๆ หล่อหลอมมา จนกลายเป็นของเราเอง เหมือนกับเราหยิบดินขึ้นมาจากตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อย ท้ายสุดก็ปั้นขึ้นมากลายเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่เป็นของเราเอง ก็ไม่ต้องไปอาศัยของคนอื่นเขา

ฉะนั้น...ไม่ว่าหนังสืออะไรก็ตาม จริงๆ แล้วเขียนมาจากประสบการณ์ จินตนาการ ของคนเขียนตลอดชีวิตนั้น เราอ่าน หนังสือเล่มหนึ่งอาจจะใช้เวลาสองชั่วโมง แต่อาจจะเป็นประสบการณ์สามสิบปี สี่สิบปีของคนเขียน เราสามารถที่จะรู้เท่าเขาได้ในเวลาที่น้อยมาก ไม่ต้องเสียเวลาไปเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

อย่างเช่นการปฏิบัติ บางทีติดอยู่สองปี สี่ปีในหัวข้อเดียว ผ่านไม่ได้ พอหาช่องผ่านไม่ได้ คนอื่นมาถามทีเดียว บอกเขาได้เลย ฉะนั้น...ในเรื่องของการเรียนรู้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า กัลยาณมิตรแทบจะเป็นทุกอย่างของชีวิต

คราวนี้ กัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้า มาพิจารณาดูแล้ว ก็คือ คนที่เป็นครูบาอาจารย์ เพราะท่านบอกว่ากัลยาณมิตรต้องประกอบไปด้วย คุณสมบัติ ๗ ประการ
๑) ปิโย มีความน่ารัก น่าใกล้ชิด
๒) ครุ มีความหนักแน่น อารมณ์มั่นคง ไม่แปรปรวนขึ้น ๆ ลง ๆ
๓) ภาวนีโย เป็นผู้ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
๔) วัตตา เป็นคนรู้จักใช้คำพูด คำพูดดีมีประโยชน์... ขยันพูดเข้าไป คำพูดดีแต่ไม่มีประโยชน์...ไม่พูด คำพูดไม่ดีแต่มีประโยชน์...เลือกกาลเทศะที่จะพูด
๕) วจนักขโม เป็นผู้ที่ทนต่อวาจาของคนอื่นได้ ไม่ว่าเขาจะจ้วงจาบก็ตาม ไม่ว่าเขาจะสอบถามก็ตาม ไม่ว่าเขาจะพูดดีหรือพูดร้ายก็ตาม
๖) คัมภีรัญ จะ กถังกัตตา สามารถอธิบายข้อธรรมที่ลึกซึ้งได้
๗) ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด ก็คือ โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนำไป ในทางที่เสียหาย

ฉะนั้น...เรามาดู กัลยาณมิตรที่ท่านบอกว่าเป็นแทบทุกอย่างของชีวิต จริงๆ แล้วเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นครูบาอาจารย์


พระครู ธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เทศน์ช่วงบ่าย ณ บ้านอนุสาวรีย์
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓


ที่มา : http://www.watthakhanun.com/webboard...ead.php?t=1675
TuktaSmiles
ความเห็นที่ 1
TuktaSmiles

มีเพื่อนแท้แล้ว 1 คนค่ะ อาจจะไม่เป๊ะตาม 7 ข้อทั้งหมดนี้ แต่เท่าที่คบมาจนถึงตอนนี้ก็ 5 ปี เข้าใจคำว่าเพื่อนแท้คือยังงี้นี่เอง มันจะแตกต่างกับคำว่าเพื่อนค่ะ
ถ้าใครมีก็ลองสังเกตุดุนะค่ะ