พวกมอไซด์บิ๊กไบร์ เสียภาษี พรบ และอื่นๆอะไรบ้างปีละประมาณเท่าไหร่ครับ

ในกรณีที่รถเป็นทะเบียนแท้แล้วน่ะครับ รบกวนเพื่อนๆด้วยครับ
ลุงป.6
ความเห็นที่ 2
ลุงป.6

.......ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ได้ดีแล้วอย่าลืมลุงเน้อ....ฮ่าฮ่า
ขอเกาะกระแสด้วยคน
V
V
V

นางสาวมาโดก้า Diva กิ๊บกิ้ว
ความเห็นที่ 4
นางสาวมาโดก้า Diva กิ๊บกิ้ว

รถมอเตอร์ไซค์ประเภท Big Bike มีวิธีการดังนี้

1. รวบรวมหลักฐานการได้มา เช่น หลักฐานการได้มาของเฟรมหรือโครงคัสซี
ถ้าเป็นโครงคัสซีเก่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศต้องมีใบขนส่งสินค้าขาเข้าฯ
บัญชีแสดงรายการสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, ใบเสร็จรับเงิน
ใบกำกับภาษีค่าโครงคัสซี ซึ่งต้องระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซี,
หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ได้แก่ หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับ
และจำหน่ายเครื่องยนต์ , หนังสือแจ้งจำหน่าย , ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์,
หลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สำคัญต่าง ๆ
2. ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าประกอบรถ
3. หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถจากวิศวกร
4. หลักฐานการทำประกันภัยตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

นางสาวมาโดก้า Diva กิ๊บกิ้ว
ความเห็นที่ 6
นางสาวมาโดก้า Diva กิ๊บกิ้ว

5. เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นถูกต้องแล้วก็ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน(มอก.)
6. นำรถมาตรวจสภาพและจดทะเบียน เสียค่าธรรมเนียมเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปคันละ 315 บาท
(สำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง)

ที่มา :
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

Credit:www.thailandbike.com/forum/index.php?showtopic=9906&pid=112835&st=0&#entry112835

ลุงป.6
ความเห็นที่ 9
ลุงป.6

......ฮ่าฮ่า....โทษทีหลานเอ๊ยที่บอกว่าได้ดีแล้วอย่าลืมลุง.....ต้องบอกใหม่นะว่า ได้เอได้บีบวกแล้วอย่าลืมลุง...ฮ่าฮ่า
หรือมักน้อยแค่ซีวะ....เอาให้มันดีกว่านั้นน่า.....

จากพ่อ B.Bหรือพ่อแบดบอยนะ
ความเห็นที่ 10
จากพ่อ B.Bหรือพ่อแบดบอยนะ

ค.ห.ที่9 แหมลุงป.6 ได้ซีผมก็จะภูมิใจแล้วถ้าวิชาภาษาอังกฤษนะ
แค่พอถูๆๆไถไม่ให้อายเขาก็พอผมอ่อนจริงๆๆวิชานี้ ถ้าได้เอนะจะปิดซอยฉลองภักดีวิจิตรให้ลุงป.6แล้วกัน ทุ่มทุนสร้างนะจะบอก