หาที่จัดฟันแถวราม 1

อยากหาที่จัดฟันที่คุณภาพดี
แถวราม 1 พักอยู่แถว ราม 24น่ะค่ะ
เอาแบบที่ถอนฟันและจัดที่เดียวกันเลย
ขอทราบเรื่องราคา และการจ่ายเงินค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ