ปัญหาที่เกิดในวันสอบ กพ. ระดับท้องถิ่ีน เมื่อวันอาทิตย์ของผมทำอย่างไรดี

ผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับขอความเห็นด้วยครับ เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้ไปสมัครสอบ กพ.ระดับท้องถิ่น ไว้ตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฏาคม ที่ผ่านมา คิดว่าหลายคนในนี้คงได้สอบกันเรื่องมีอยู่ว่า รหัสประจำตัวในบัตรใบสีเขียว กับ รหัสประจำตัวสอบจริงๆของผมไม่ตรงกัน ซึ่งทำให้ผมไม่มีโอกาสได้สอบ คือ ในช่วงเดือนสิงหาคมผมก็ได้เข้าไปในเว็บไซด์ http://www.thailocaladmin.go.th/index.jsp แล้วได้โหลดไฟล์ที่เป็น excel มาไฟล์หนึ่งคือไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(มีรายชื่อทุกคนประมาณ สามหมื่นกว่า) ผมก็เปิดดูแล้ว ก็ค้นหาตามรายชื่อว่ามีชื่อผมหรือไม่ ผมไม่ได้ถื่อบัตรสีเขียวที่ให้มาก็เลยไม่ได้จำรหัสผู้สอบ(กลัวหายเลยไม่พกติดตัวไ้ว้) ก็เลยหาตามชื่อก็พอ พอเจอชื่อผมผมก็คิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดคือเป็นผู้มีสิทธิสอบ พอถึงช่วงใกล้สอบผมก็ไปโหลดไฟล์ excel อีกไฟล์หนึ่งลงมาเป็นการประกาศสถานที่สอบ ประเด็นอยู่ตรงนี้ คือเค้าจะกำหนดช่วงอย่างนี้คือ เช่น รหัส 1-100 สอบโรงเรียน เอ รหัส 101-200 สอบโรงเรียนบี แล้วผมก็เอาบัตรสีเขียวของผมขึ้นมาตรวจสอบว่าต้องไปสอบที่ไหน เพระาว่า ต้องตรวจสอบจากรหัสผู้สอบ แล้ววันสอบผมก็ไปสอบตามที่ระบุไว้ พอไปถึงที่สอบปราำกฎว่าเจ้าหน้าที่ห้องสอบบอกว่ารหัสสอบของผมมีเจ้าของแล้วและชื่อก็ตรงกันเจ้าหน้าที่ก็โทรไปถามปรากฎว่ารหัสผู้สอบผมจริงๆกับในบัตรไม่ถูกต้องซึ่งตอนนี้ผมยื่นอยู่สถานที่สอบตามบัตรสอบของผม ถ้ารหัสผมผิดผมก็ต้องไปสอบอีกที่หนึ่งซึ่งไกลมากและคงไปไม่ทันแน่นอน ผมก็เลยถามว่าแก้ปัญหาอย่างไร เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบบอกว่าให้ผมไปสอบอีกที่หนึ่งซึืงผมไปไม่ทันอย่างแน่นอน(ผมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ) ผมก็เลยบอกว่าให้ผมสอบที่นี่ได้ไหมเพราะว่ามีขอสอบสำรองแล้วผมก็ใส่รหัสที่ถูกต้องไป เค้าก็ไม่ยอมไล่ให้ผมกลับบ้านอย่างเดียว ผู้คุมสอบก็ให้ผมลงบันทึกแล้วให้ผมกลับบ้าน ผมเสียใจมาก คือความตั้งใจการสมัคร การตั้งใจอ่าน ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความผิดของผมที่รหัสมันผิด ผมจะทำอย่างไรดีครับ เสียโอกาส เสียใจ มากครับ โกรธมากด้วยครับ เค้าไม่แสดงรับผิดชอบต่ีอความรู้สึกผมเลย ผมควรไปร้องเรียนที่ไหน หรือว่า อยู่เฉยๆ หรือว่า ผมผิดพลาดที่ไมไ่ด้เอารหัสไปตรวจสอบตั้งแต่ตอนแรก แนะนำด้วยครับ ขอบคุณทุกความเห็นดีๆ