ใครทราบวิธีคิด GPA ระดับมหาวิทยาลัยบ้างครับ ?

                 ใครพอทราบวิธีคิด GPA ของระดับมหาวิทยาลัยบางครับ  ผมไม่เข้าใจวิธีคิดเลย  ถ้าเป็นการคิดแบบมัธยมต้น  มัธยมปลาย  ก็เข้าใจวิธีคิด

 

                  แต่การคิดระดับมหาวิทยาลัย   มี  A , B+ , B  อะไรแบบนี้เป็นต้น   แล้วจะคูณกันยังไงครับ  ใครรู้ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ     จักขอบคุณอย่างมากครับ