ประโยชน์และโทษของกัมมันตภาพรังสี มีอะไรบ้าง

 

 

 

 

ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี
          1. ด้านธรณีวิทยา  มีการใช้ C-14 คำนวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรืออายุของซากดึกดำบรรพ์
          2. ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทำได้โดยการฉายรังสีแกมมาที่ได้จาก โคบอลต์-60 เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ แล้วยังใช้โซเดียม-24 ที่อยู่ในรูปของ NaCl ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อตรวจการไหลเวียนของโลหิต โดย โซเดียม-24 จะสลายให้รังสีบีตาซึ่งสามารถตรวจวัดได้ และสามารถบอกได้ว่ามีการตีบตันของเส้นเลือดหรือไม่
          3. ด้านเกษตรกรรม มีการใช้ธาตุกัมมันตรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ธาตุในพืช โดยเริ่มต้นจากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกที่ใบ หรือใช้ศึกษาความต้องการแร่ธาตุของพืช 
          4. ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีในการควบคุมการรีดแผ่นโลหะ เพื่อให้ได้ความหนาสม่ำเสมอตลอดแผ่น โดยใช้รังสีบีตายิงผ่านแนวตั้งฉากกับแผ่นโลหะที่รีดแล้ว แล้ววัดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านแผ่นโลหะออกมาด้วยเครื่องวัดรังสี ถ้าความหนาของแผ่นโลหะที่รีดแล้วผิดไปจากความหนาที่ตั้งไว้ เครื่องวัดรังสีจะส่งสัญญาณไปควบคุมความหนา โดยสั่งให้มอเตอร์กดหรือผ่อนลูกกลิ้ง เพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการ

โทษของธาตุกัมมันตรังสี
          เนื่องจากรังสีสามารถทำให้ตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผ่าน เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ รังสีจึงมีอันตรายต่อมนุษย์ ผลของรังสีต่อมนุษย์สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทคือ ผลทางพันธุกรรมและความป่วยไข้จากรังสี ผลทางพันธุกรรมจากรังสี จะมีผลทำให้การสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายมนุษย์เกิดการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์ ส่วนผลที่ทำให้เกิดความป่วยไข้จากรังสี เนื่องจากเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับรังสี โมเลกุลของธาตุต่างๆ ที่ประกอบเป็นเซลล์จะแตกตัว ทำให้เกิดอากาป่วยไข้ได้
          หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี มีดังนี้
                - ใช้เวลาเข้าใกล้บริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีให้น้อยที่สุด
                - พยายามอยู่ให้***งจากกัมมันตภาพรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
                - ใช้ตะกั่ว คอนกรีต น้ำ หรือพาราฟิน เป็นเครื่องกำบังบริเวณที่มีการแผ่รังสี

 

ความเห็นที่ 2
megahappy

การรักษาโรคมะเร็ง นั้นมีอยู่ 4 ทาง
1.การผ่าตัด
2.การฉายรังสี
3.การใช้เคมีบำบัด
4.ภูมิคุ้มกันบำบัด

เรื่องการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนั้น ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน (ผู้แต่งหนังสือ เบตากลูแคน ดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบ) ได้มีการรวบรวม และเขียนเป็นหนังสือขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และเป็นทางรอดให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ลองไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน แล้วจะรู้ว่าเบต้ากลูแคนเหมาะที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องทำ คีโม หรือฉายแสง แข็งแรงเร็ว สร้างเม็ดเลือดขาวได้เร็วด้วย
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เบต้ากลูแคน >> http :// b g l u c a n . b l o g s p o t . c o m/

ลุงยุ้ยลุยสวน รอดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ 4B
http://youtu.be/9mB0osD04eA

คุณพรณภัช รอดจากมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
http://youtu.be/uw6HwppEF-Y