กางเกงผู้หญิงและเสื้อชั้นใน กางเกงใน ตากอยู่ที่ระเบียง แต่เราเดินลอดผ่านทุกวัน จะเป็นไรป่าว ???

ที่หอพักที่ทำงาน

เป็นหอรวม สองชั้น

หญิงพักชั้นบน ส่วนผู้ชายพักชั้นล่าง

ที่ระเบียงด้านข้าง จะมีราวตากผ้าผู้หญิงมาตากผ้าอยู่

ผมเองก็ตากผ้าตำแหน่งตรงกันแต่เป็นชั้นล่าง

เดินลอดผ่าน กางเกงในและเสื้อใน ของผู้หญิงทุก ๆ วัน จะเป็นไรป่าว

ทำให้เสื่อมไหม

ผมคิดอีกที มันก็มีคอนกรีตกั้นอยู่นะ

ไม่งั้น ชั้นบนเป็นหญิงหมด อย่างนี้ก็ชั้นล่างใครอยู่ไม่ได้เลยหรือป่าว เพราะเท่ากับว่านอนใต้กางเกงใน เสื้อชั้นใน ทุก ๆ ห้อง

ความเห็นที่ 1
6potato9

...ไม่เป็นไรมั้ง
ถ้าเป็นคงเป็นไปนานแล้วม้างงง :em16: :em16:

ความเห็นที่ 2
ปอมซัง

ผมเคยเดินลอดใต้หิทุกวันยังไม่เป็นไรเลย :em13: :em13: :em13:

ความเห็นที่ 3
prant

"ทำให้เสื่อมไหม"
อะไรเสื่อม.... :em19:

คงเสื่อมหมดแล้วล่ะมั้ง :em19: :em19: :em19:

ความเห็นที่ 4
อ๋อหรอ

มันเสื่อมตั้งแต่คุณคิดแล้วครับ สำคัญอยู่ที่การวางใจครับ หากวางใจว่า ตัวเองลอดของชั้นต่ำ คุณก็รอดแล้ว แสดงว่า เสื่อมแล้ว ไม่จำเป็นต้องถามคนอื่น แต่หากคิดว่า มันคนละชั้น มันก็ไม่มีความเสื่อม แบบนี้สมมติว่า ในคอนโดมีหลายชั้น เราอยู่ชั้นล่าง หากจะคิดว่า คนที่อยู่ชั้นบน นั่งขี้บนหัวเราก็คิดได้นะสิ เพราะความเป็นจริงคือแบบนั้น

ความเห็นที่ 5
piggy shoot

ตามความเชื่อ ถ้าคุณมีองค์ หรือมีของก็คงเป็นครับ คือของเสื่อมตามความเชื่อ ถ้าคุณไม่มีอะไรและไม่คิดมากก็ไม่เป็นครับ

ความเห็นที่ 6
wakruj

หากคุณนับถือศาสนาพุทธ สิ่งที่ควรทราบคือพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร เช่นเรื่องของความเสื่อมที่คุณสงสัย และความเป็นมงคล
อบายมุข 6 คือ ทางของความเสื่อม 6 ประการ คือ
เสพของมึนเมา
เที่ยวกลางคืน
เที่ยวดูการละเล่น
เล่นการพนัน
คบคนชั่วเป็นมิตร
เกียจคร้านการงาน
(ต่อ)

ความเห็นที่ 7
wakruj

(ต่อจาก คห.6)
มลคลสูตร คือ มงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุ แต่ยึดถือการปฏิบัติฝึกฝนตนเอง ซึ่งมีอยู่ 38 ประการ ดังนี้
ไม่คบคนพาล
คบบัณฑิต
บูชาคนที่ควรบูชา
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
ตั้งตนชอบ
เป็นพหูสูต
มีศิลปะ
มีวินัย
มีวาจาสุภาษิต
บำรุงมารดาบิดา
เลี้ยงดูบุตร
สงเคราะห์ภรรยา(สามี)
ทำงานไม่คั่งค้าง
บำเพ็ญทาน
ประพฤติธรรม
สงเคราะห์ญาติ
ทำงานไม่มีโทษ
งดเว้นจากบาป
สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
ไม่ประมาทในธรรม
มีความเคารพ
มีความถ่อมตน
มีความสันโดษ
มีความกตัญญู
ฟังธรรมตามกาล
มีความอดทน
เป็นผู้ว่าง่าย
เห็นสมณะ
สนทนาธรรมตามกาล
บำเพ็ญตบะ
ประพฤติพรหมจรรย์
เห็นอริยสัจจ์
ทำพระนิพพานให้แจ้ง
จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
จิตไม่โศก
จิตปราศจากธุลี
จิตเกษม

ความเห็นที่ 8
เฮียหลง1978

ไม่เสื่อมหรอกแต่จะแข็งแทน

:em27:

ความเห็นที่ 9
dish123

ไอ้ที่เรียกว่าเสื่อมหน่ะไม่มีหรอก อยู่ที่ใจเราใจเราเป็นใหญ่

ความเห็นที่ 10
maewngow

ผมเคยตั้งคำถามนี้นะ คงต้องแล้วแต่ความเชื่อ

โดยส่วนตัวผมลอดหมดแหละ ไม่ถือ ก็ไม่เคยทำให้ความศรัทธาจางหาย