คติธรรมสอนใจ

คติธรรมสอนใจ

 

เยเกจิ โสกา ปริเทวิตา วา ทุกฺขา จ โลกสฺมึ อเนกรูปา
ปิยํ ปฏิจฺจ ภวนฺติ เอเต ปิเย อสนฺเต น ภวนฺติ เอเต

ความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพัน และความทุกข์มากมายที่มีอยู่ในโลกนี้
สิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งอันเป็นที่รัก
เมื่อสิ่งอันเป็นที่รักไม่มีอยู่ ความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านั้นก็ย่อมไม่มี

(ขุ.อุ. ๒๕/๗๘ วิสาขาสูตร)

 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34819

 

 

ความเห็นที่ 2
kapil2010

:em31: