วันไหว้เทพยดาฟ้าดิน "ทีกงแซ"

 วันไหว้เทพยดาฟ้าดิน "ทีกงแซ"

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันทีกงแซ ของชาวจีน หรือที่

เราเรียกว่าเป็นวันเกิดเทพยดาฟ้าดิน คนไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีสักการะเทพยดาฟ้าดินกันในวันนี้

สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ คนจีนให้ความสำคัญ กับฟ้าดิน สังเกตได้ว่าทุกศาลเจ้าจะต้องมี เสาสักการะฟ้า พร้อมกระ

ถ่างธูป การไหว้เจ้าแบบจีน เราต้องจุดธูปไหว้ทีกง ก่อน ไหว้เจ้าทุกที่เสมอ

สำหรับการไหว้วันกำเนิด ฟ้าดิน ทีกงแซ ซึ่งเป็นวันเก้าค่ำจีนตามจันทรคติ การไหว้ จะไหว้ง่ายๆ ด้วยส้ม (หรือ

ผลไม้) และกระดาษ กิมจั้ว

ของที่ใช้ในการไหว้วันทีกงแซ (ไหว้แบบฮกเกี้ยน)

1.กระถางธูป

2.ธูปหอม 5

3.เทียนแดง 1 คู่ แนะนำให้เป็นคู่ใหญ่

4.เจดีย์น้ำตาลสีชมพู 5 ตัว

5.หมั่นโถ่สีชมพู 12 ลูก

6.ขนมตระกูลอั้งกู้โก้ยอย่างละ 12 ลูก

7.ขนมอี๋สีชมพู 12 ถ้วย

8.ข้าวเหนี่ยวดำกวน 12 ถ้วย

9.น้ำชา 12 ถ้วย

10.สัปปะรด (อ๋องหลาย) 12 ลูก

11.ถ้วยฟูสีชมพู 12 ลูก

12.หมูหัน 1 ตัว

13.เทียนกงกิม (ทีกงกิม) 24 แผ่น

14.เสี่ยวกิม

15.ต้นอ้อย 1 คู่

16.จี๋ฟูกอ๊อย

17.ทีก้องตั่ว 1 ชุด

18.ฮกเกี้ยนกิม 24 แผ่น

19.กระดาษกิมลายเทียนกวนชูฮก 24 แผ่น ที่เป็นกระดาษใหญ่

 

 ก้งจูเทียง จริงๆ ชื่อเต็ม ๆ คือ ก้ง ฝอ ไจ เทียน ซึ่งคำว่า "เทียง" ก็คือ เทวดา หรือ เทพ เป็นประเพณีเดิม

ทางจีนโบราณว่า 9 ค่ำ เดือน หนึ่ง เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า "ทีกงแซ" จะมีการไหว้บูชา เทพยดาฟ้าดิน แต่

สำหรับในพระพุทธศาสนานั้น จะมีการบูชาพระพุทธเจ้า และเหล่าธรรมบาล บางตำรามี 20 องค์หรือ 24 องค์

ซึ่งก็แล้วแต่หลักปฏิบัติของแต่ละสำนัก ก็จะมีแบ่งเป็น "ต้าไจเทียน" และ"เสี่ยวไจเทียน" จะมีความแตกต่างใน

รายละเอียดปลีกย่อยไม่ค่อยมากนัก

เทพธรรมบาล 24 พระองค์

1. พระลักษมีเทวี เทวีแห่งความงาม โชคลาภและศิริมงคล

2. พระสุรัสวดีเทวี เทวีแห่งศิลปวิทยาการความรู้

3. ท้าวมหาพรหม ผู้อาราธนาพระพุทธเจ้า ให้ทรงเมตตาสรรพสัตว์โดยการหมุนเคลื่อนพระธรรมจักร

4. ท้าวศักกะเทวราช(พระอินทร์) จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก

5. ท้าวธตรัฐเทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา เจ้าแห่งคนธรรพ์ผู้คุ้มครองโลกทางทิศตะวันออก

6. ท้าววิรุฬหกเทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา เจ้าแห่งกุมภัณฑ์ผู้คุ้มครองโลกทางทิศใต้

7. ท้าววิรุฬปักษ์เทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา เจ้าแห่งพญานาคผู้คุ้มครองโลกทางทิศตะวันตก

8. ท้าวกุเวรธนบดีเทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา เจ้าแห่งยักษ์ผู้คุ้มครองโลกทางทิศเหนือ

9. เทพคุยหบดี  ผู้ล่วงรู้ความลึกลับทั้งปวง

10. ขุนพลปัญจิกายักษ์ มหาขุนพลยักษ์ของท้าวกุเวรธนบดีเทวราช

11. พระเวทโพธิสัตว์  เทพแห่งการสงคราม

12. พระแม่ธรณี  ผู้ทรงมหิธานุภาพ

13. เทพ-เทวี  โพธิทรุม  ผู้รักษาต้นพระศรีมหาโพธิ์

14. นางหาริติยักษิณี  ผู้อภิบาลทารก

15. เทพธิดาอาภิรดีนาม  เทพีแห่งความปิติรื่นรมย์

16. ท้าวมเหศวร หรือพระอิศวรจอมเทพ

17. พระมรีจีเทวี มารดาแห่งแสงสว่างและดวงดาว

18. พระสุริยเทพ  ผู้ให้แสงสว่างแก่ยามกลางวัน

19. พระจันทราเทพ  ผู้ให้แสงสว่างแก่โลกยามกลางคืน

20. พระดารกาเทพ เทพแห่งดวงดาว

21. ตรัยตรึงส์เทพ คือเทพ 33 องค์ผู้เป็นสหาย (บริวาร) พระอินทร์

22. พระยายมราช ธรรมราชาผู้เป็นใหญ่ในนรกภูมิ

23. พญานาคราช  เทพแห่งนาคราชและมหาสมุทร

24. กินนรราช หรือ อัคนีเทพ เทพเจ้าแห่งไฟ

 ที่มา :http://www.navagaprom.com/oldsite/job.php?id=101&db=new

 

 

ความเห็นที่ 3
6potato9

...อยากกินหมูหัน :em27: :em27: :em27: :em27:

ความเห็นที่ 4
ใบย่านาง

เซี่ยะ เซี่ยะ อากง dish123...ที่ให้ความรู้

ความเห็นที่ 5
ชารีส

อยากกินแมวหัน :em27: :em27: