ประกาศใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 เปอร์เซ็นต์

รมต.สธ เผยพร้อมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนภาพคำเตือนและขยายขนาดภาพคำเตือนพิมพ์บนซองบุหรี่ ทั้ง 2 ด้าน เพิ่มจากเดิมร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเร็ววันนี้ หวัง 10 ภาพคำเตือน จะสื่อความหมายพิษภัยบุหรี่ชัดเจนตรงไปตรงมาช่วยกระตุ้นให้คนไทยลดสูบบุหรี่น้อยลง 

ที่กระทรวงสาธารณสุข เครือข่าย 20 องค์กร และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เดินทางมาให้กำลังใจ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2556 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์กล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ การเปลี่ยนภาพคำเตือน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นผลกระทบต่อสุขภาพ และขยายขนาดภาพคำเตือนให้ใหญ่กว่าเดิมที่ใช้พื้นที่ไม่เกินร้อยละ 55 เพิ่มเป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่ส่วนใหญ่ของซองบุหรี่ ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมาทั้ง 10 ภาพ ประกอบด้วย

  1. โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน
  2. ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้
  3. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง
  4. สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย
  5. สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก
  6. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก
  7. สูบบุหรี่ทำให้เซ็กซ์เสื่อม
  8. สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่
  9. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด
  10. และสูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมพอง

โดยต้องพิมพ์เป็นภาพ 4 สี ทั้ง 2 ด้าน “การขยายขนาดภาพคำเตือน ทำให้ประเทศไทยสามารถลดการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น ต้องขอบคุณทุกเครือข่าย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีความตื่นตัว มีความสำนึกต่อสังคม นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ช่วยให้ภาครัฐสามารถแก้ปัญหาไปได้มาก โดยจะเร่งออกประกาศภายในเร็ววันนี้ นับเป็นก้าวแรก ของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการลดจำนวนคนสูบบุหรี่ให้น้อยลง เนื่องจากเป็นสื่อที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการสูบบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพจริง  และทำถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่มีข้อตกลงระหว่างประเทศภาคี จะไม่มีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะจะทำให้ไม่สามารถเจรจากันได้ การออกประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการค้า” นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ กล่าว 

ทั้งนี้ ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันลดการเผยแพร่ข่าวเรื่องบุหรี่ให้น้อยลง การแก้ปัญหาสูบบุหรี่ ต้องแก้ที่เยาวชนก่อน ที่ผ่านมาเราได้รณรงค์เรื่องบุหรี่มาเป็นอันมาก แต่แนวโน้มเราพบว่าเด็กเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้น และผู้หญิงสูบมากขึ้น เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง แสดงว่าอิทธิพลของการโฆษณาให้สูบบุหรี่ยังมีมาก เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนต้องช่วยกันกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในเรื่องนี้มากขึ้น 

ทำความรู้จักกับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ มากขึ้นได้ที่  https://www.hfocus.org/content/2014/04/6849 

ความเห็นที่ 1
สิงห์ยาดอง

เลิกผลิต เลิกขาย ยุบโรงงานยาสูบทิ้ง แล้วกำหนดให้บุหร่เป็นยาเสพติดประเภท1 ใครซื้อ ใครขาย ใครสูบ มีโทษตามที่กฏหมายกำหนด แค่นี้คนก็เลิกสูบกันแล้ว :em17: :em17: :em17: