โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 2 จัดโดย สสส. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ทีมสนับสนุนวิชาการ ในฐานะพี่เลี้ยงโครงการ ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามในชุมชนบ้านหาดสูง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชาวบ้านให้การต้อนรับ พาสำรวจชุมชนที่ร่วมกันปลุกกระแสการใช้จักรยานในชีวิต ประจำวัน ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานเป็นพาหนะคู่ใจ พร้อมกันนี้ยังได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางในการทำงาน จากแกนนำของโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ โซนภาคเหนือ จำนวน 35 พื้นที่ ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จ.แพร่   เมื่อเร็วๆ นี้

*******************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์  063-3584503, 081-6285141