มีใครไปงานนิทรรศการของในหลวงที่จัดตรงลาน park paragon บ้าง?

เราไปไม่ทันอ้ะ เสียใจ คิดว่ามีหลายวัน มีใครมี link หรือ รูปบ้าง เห็นเค้าว่าจัดโชว์ ของใช้ส่วนพระองค์ของในหลวงร.9  คือเสียดายมากๆ