คนและหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต

คนจะรับมืออย่างไรกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์...หุ่นยนต์จะมาทำงานแทนคนจริงหรือไม่ ?

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษและเสวนาสุดเข้มข้นพร้อมเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAE) ในหัวข้อเรื่อง

“อนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

พร้อมการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรื่อง บุคลากรหุ่นยนต์ คนแห่งอนาคต

 

พบกัน!  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560   เวลา 13.00 – 16.30น.   ณ  Auditorium  ชั้น 16  อาคาร CP All Academy  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ                                                                    

 

หรือสอบถามเพิ่มเติม 0 2837 1005, 0 2832 0204