ร่างฯที่คปพ.เคยร่างไว้ มันดูเหมือนสู้ "หวังผลมากกว่า"

 ร่างฯที่คปพ.เคยร่างไว้ ทำให้สังคมเกิดความคลางแคลงใจมาก เพราะมัน "ดูเหมือน" ไม่ได้ออกมาสู้เพราะความยุติธรรม แต่มันดูเหมือนสู้ "หวังผลมากกว่า"
ยิ่งตอนนี้ เล่นเกมส์ลักหลับกันในสภา ยิ่งดูเหมือนที่ผ่านมา "สู้เพื่อหวังอะไร"

 

 

https://www.facebook.com/495321020608818/photos/a.495351720605748.1073741828.495321020608818/809478475859736/?type=3&theater