อย่าลักหลับประชาชน ด้วยการยัดไส้ NOC !!

พึ่งได้ตามใบสั่ง ตลกยิ่งกว่าแก๊ง 3 ช่า เรื่องใหญ่ระดับนี้ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ศึกษา ก็เกิดบรรลุทางปัญญา เห็นว่า ควรมี NOC ขึ้นมา แถมให้บรรจุเป็นมาตราอีกต่างหาก จากเดิมที่เป็นแค่ การตั้งข้อสังเกต หรือวาระแนบท้าย

เสร็จสรรพ รีบชงเข้า กรรมาธิการพลังงานฯ ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธาน ทันที ทางนี้ก็รีบรับลูก เห็นว่า 8 มีนาคมนี้ จะประชุมพิจารณาเรื่องนี้กันทันที รีบใสบ่าแบกหาม ให้ตรงตามความต้องการของผู้มีอิทธิพลในสังคมไทยในนาม NGO (วงในถึงขั้นเรียกกันว่า “พวกเดียวกัน”)

งานนี้ว่ากัน จะยอมเปลืองตัว ถึงขึ้นจะ “แก้ไขเกินหลักการ” ของร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมทั้ง 2 ฉบับ ก่อนจะส่งให้ สนช.พิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 20 มีนาคม ทั้งๆ ที่ โดยปกติ กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภามาแล้ว 1 วาระ กรรมาธิการจะแก้ไขเกินหลักการไม่ได้

ไม่รู้ติดใจอะไรกันหนักหนากับ NOC ทั้งที่มีบทพิสูจน์ชัดเจนมาแล้วว่าล้มเหลว โกงกินกันสะบัดช่อ ในทุกประเทศที่เอาไปใช้

https://www.facebook.com/495321020608818/photos/a.495351720605748.1073741828.495321020608818/809477902526460/?type=3&theater