เค้ามีใจให้เราไหม

เค้าจะชอบเราเหมือนที่เราขอบเค้าไหมดูเหมือนเค้าเฉยๆอะเหมือนจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเวลาเจอ เค้ายิ้มให้พอเวลาเห็นเค้าก็จะมองตลอด แต่ความรู้สึกเราบางทีเหมือนเค้าก็คิดบางความรู้เหมือนเค้าไม่ได้คิด เหมือนเราคิดไปเอง