พฤติกรรมที่เกะกะในสายตาคนรัก

 

มาดูสิว่า คุณกำลังทำพฤติกรรมข้อใด ?

 

 

 เจ้าอารมณ์  ไม่มีเหตุผล

เรียกร้องความสนใจ 

 ชอบจับผิดพฤติกรรม

 ทำตัวติดกันตลอดเวลา

 

 

เส้นทางชีวิตของคนเกะกะ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHwrGRJ40Yg 

 

 

www.aplaymusic.com 

www.facebook.com/MAMADRAGON