เรียน ป.โท บริหารการศึกษา, บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียน ป.โท บริหารการศึกษา, บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก | รับสมัครเรียน บริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

http://xn--12ca8dvbgainp3b8dhdzi3q.com/

ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
ความเห็นที่ 1
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย

........ดูให้ดีนะ ว่า กพ.รับรองหลักสูตร
ไม่ใช่จบมาแล้วเคว้ง...ทำงานได้เฉพาะงานของเอกชนเท่านั้น