กระบวนการผลิตสารเคมี งานปรับสภาพพื้นผิว งานบำบัดน้ำ งานสุขอนามัย

เอส ไรคส์ จำหน่ายปั๊ม Air Operated Double Diaphragm (AODD) ยี่ห้อ Tapflo ที่ทำงานด้วยระบบลม  รองรับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย อาทิ กระบวนการผลิตสารเคมี งานปรับสภาพพื้นผิว งานบำบัดน้ำ งานสุขอนามัย ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ ผลิตเครื่องจักรกล ผลิตสี หมึกพิมพ์ งานเคลือบเงา ฯลฯ บริษัท เอส ไรคส์ มีจำหน่ายปั๊มรุ่น Powder Pump Series ใช้สำหรับสูบ-จ่าย ผงแป้ง หรือผงเคมีที่ไม่มีความชื้น มีมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้ฟุ้งกระจาย อาทิ ผงแป้ง ผงน้ำตาล ซีเมนต์ ซิงซัลเฟต ซิลิคอน หรือผงที่ผ่านการสตุแล้ว มีระบบบรรจุอากาศ หมดปัญหาการเกาะตัวกันของผงแป้งหรือผงเคมีที่ดูด สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  marketing@sreichcompany.com หรือ โทร. 02-261-8818

ความเห็นที่ 1
gun100

:em24: :em24: :em24: :em01:

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com