สัมมนาฟรี "เกษียณอย่างมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน"

สัมมนาฟรี "เกษียณอย่างมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน"

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 956 ม.กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

goo.gl/ol7xfq