การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ชิงทุนเรียนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี มูลค่ากว่า 3 แสนบาท

การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย

Mainichi Futaba Scholarship ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “รวมใจไทย – ญี่ปุ่น”

ชิงทุนเรียนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี มูลค่ากว่า 3 แสนบาท(พร้อมตั๋วเครื่องบิน) เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี  โดยจัดให้มีการแข่งขันในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560   ภาย ในงาน “นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 36 (Study In Fair 2017) ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอรพอยต์เทอมินอล 21ชั้น C กรุงเทพฯ 

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.study-in-japan.com

หรือ โทรฯสอบถามที่ 02 6580555,034 271515

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 สิงหาคม  2560