อยากเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ แต่มีปัญหาเรื่องวิชาเอก อยากถามผู้รู้ค่ะ

ดิฉันป.ตรีด้านอาหาร(คณะอุตสาหกรรมเกษตร)ค่ะ ต้องการจะเรียนต่อ ป.โท คณะบริหารธุรกิจ แต่อยากรู้ว่าแต่ละสาขาวิชา เมื่อเรียนจบแล้วจะไปทำงานอะไร ด้านไหนบ้าง และความต้องการของตลาดแรงงานสาขาไหนมีมากทีสุด เพื่อที่จะเลือกสาขาให้ตรงกับตัวเองที่สุดค่ะ(ไม่อยากเลือกสาขาผิดค่ะ) ฝากผู้รู้หรือรุ่นพี่ที่เคยเรียนแต่ะสาขาช่วยตอบด้วยนะคะ สาขาทั้งหมดที่หาได้มีดังนี้ค่ะ

การจัดการทั่วไป

การเงินและการธนาคาร

การตลาด

การบัญชี

การเงิน

การบริหารปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการนวัตกรรม

 สาขาที่ได้มานี้มาจากมหาลัยรามคำแหง และนิด้าค่ะ

ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าค่ะ

ความเห็นที่ 1
เขียว

กำลังจะเรียนต่อเหมือนกันค่ะ
ว่าจะต่อตลาด เพราะจบตลาดมา แว้วจะไปต่อด้วยกันป่ะค่ะ
ไม่ต้องคิดมากน่ะค่ะเรียนในสิ่งที่เราสนใจ และเรียนในสิ่งที่เรารักจะดีกว่า แว้วความสุขก็จะเข้ามาหาเรา
อย่าไปนึกถึงแต่ตลาดแรงงานเลยค่ะ
กลับมานึกถึงตลาด" แรงใจ" ดีกว่าว่าชอบวิชาอะไร

ความเห็นที่ 2
PR_MBA_MUIC

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ ( หลักสูตรนานาชาติ ) กำลังเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับ ป.โท ( MBA ) ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-14 มิ.ย. 51 นี้
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ http://www.muic.mahidol.ac.th หรือโทร 02-6795053-5

ความเห็นที่ 3
555

กำลังหาที่เรียนต่ออยู่เหมือนกันอ่านะ
แต่ว่ายังสับสนในชีวิตอยู่ว่าจะทำงานหรือเรียนต่อดี

ความเห็นที่ 4
PR_MBA_MUIC

เปิดรับสมัคร นศ. ป.โท MBA
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มีนาคม 2552 และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ 175 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2679-5053-5 หรือ www.muic.mahidol.ac.th
และ www.mba-muic.net

? OPEN HOUSE ? หลักสูตร ในวันที่ 17 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 ? 12.00 น. สามารถ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ? วันที่ 10 มกราคม 2552

หลักฐานในการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3. transcript 2 ชุด
4. ใบปริญญาบัตร 2 ชุด
5. จดหมายรับรอง จากหัวหน้าที่ทำงาน / จากมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ ( 1 คน / 1 ฉบับ )
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป