ขั้นตอน ลาสิกขา

         ญาติกำลังลาสึกเร็วนี้ๆ ต้องต้องเตรียมของอะไรในการลาสึกบางค่ะ อยากถามท่านผู้รู้ทังหลายอีกอย่างญาติลาสิกขาเสร็จขั้นตอนทุกอย่าง ต้องญาติเรียกญาติว่าทิด   อยากรู้จึงจะตั้งคำถาม  2  ข้อ  ดังนี้

          1.   ทำไมถึงเรียกทิด

          2.   ต้องเรียกทิด  นานเท่าไหร่ถึงไม่ต้องเรียกทิด

ความเห็นที่ 1
หงส์_3_ขา_พรคนน่ารัก

ทิดคือคนบวชเรียน อย่างน้อย 1 พรรษาครับ เรียกนานเท่าไหร่ ไม่มีข้อผูกมัดครับ จะเรียกจนกว่าสิ้นลมหายใจก็ได้

ส่วน ขั้นตอนและบทท่องจำก่อนสึก
ไปแสดงตนต่อพระอุปัชฌาย์เพื่อแจ้งความจำนงขอลาสิกขา มีพระสงฆ์นั่งเป็นพยานเข้าประชุมพร้อมกัน ภิกษุเมื่อจะลาสิกขาต้องแสดงอาบัติแล้ว พาดผ้าสังฆาฏิเข้าไปนั่งหันหน้าตรงพระพุทธรูปบนที่บูชา กราบ ๓ ครั้ง ประนมมือ กล่าว นะโม... ๓ จบ แล้วกล่าวดังนี้

สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ
(ข้าพเจ้าลาสิกขา ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์)

ความเห็นที่ 2
หงส์_3_ขา_พรคนน่ารัก

สำหรับแบบมหานิกายจะจบเพียงเท่านี้ แต่ในการลาสิกขาบทแบบธรรมยุตจะมีต่อไปอีกคือ
เมื่อกล่าวเสร็จแล้วกราบพระสงฆ์ผู้มาเป็นพยานลง ๓ ครั้ง แล้วเข้าไปเปลี่ยนผ้าขาวแทนผ้าเหลืองโดยใช้สอดเข้าด้านในผ้าเหลือง แล้วห่มผ้าขาว หันหน้าเข้าหาพระสงฆ์ กราบลง ๓ ครั้ง กล่าวว่า เอสาหัง ภันเต สุจิรปรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
อุปาสะกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ อัชชตัคเค ปาณุเปตัง สะระณัง คะตัง (ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วนั้น กับพระธรรม และภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)

ความเห็นที่ 3
หงส์_3_ขา_พรคนน่ารัก

เสร็จแล้วพระที่เป็นประธานกล่าวคำให้ศีล ก็ว่าตามท่าน (ตอนนี้ถือว่าเป็นคฤหัสถ์แล้ว) จนท่านสรุปว่า อิมานิ ปัญจะ สิกขาปทานิ นิจจสีลวเสน สาธุกัง รักขิตัพพานิ เราก็รับว่า อาม ภันเต พระท่านก็จะกล่าวต่อว่า สีเลน สุคติ ยันติ... จนจบ เราก็กราบท่านอีก ๓ ครั้ง ถือบาตรน้ำมนต์ออกไปอาบน้ำมนต์ เมื่อพระภิกษุเริ่มหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ท่านก็จะเริ่มสวดชัยมงคลคาถาให้ เสร็จแล้วอุบาสกก็ผลัดผ้าขาวอาบน้ำ แล้วก็นุ่งผ้าเป็นคฤหัสถ์ (ปกติจะเป็นชุดใหม่ทั้งหมด เพราะถือเหมือนว่าเป็นการเริ่มชีวิตใหม่เลยทีเดียว) เสร็จแล้วเข้ามากราบ

ความเห็นที่ 4
OMEGA_13

วันนี้พรมาได้แจ่ม

ความเห็นที่ 5
หงส์_3_ขา_พรคนน่ารัก

ฮ่ะๆๆ เขิล ก็ผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วน่ะครับ แต่ก็จำขั้นตอนได้คร่าวๆ ที่เหลือก็หาเพิ่มเติมเพิ่มความแน่ใจจากเว็บ แต่ก็อย่าง คุณลุงบอกครับ หาฤกษ์ หายาม ด้วยนะครับ ถ้าฤกษ์งามยามดี ทำมาหากินอะไรก็รุ่งครับ อย่าทำเหมือนเพื่อนผมนะครับ สมัยนั้น ยาบ้าชุมเหมือนยุง เพื่อนผมขนาดเป็นพระยังติดยา ต่อยตีแย่งยากันเอง กับพระด้วยกัน ในที่สุดเพื่อนผมสึกเองเลยครับ สึกกับ ต้นโพธิ์ ไม่มีพระสึกให้ ทุกวันนี้ มันก็เลย ไม่ค่อยเต็มเต็ง แต่ยังไงมันก็เพื่อน ฮ่ะๆๆ
V
V
V
V
V
V
V
V