พระยูไร

เคยติดตามเรื่องไซอิ๋ว  บางช่วงบางตอนได้เอ่ยถึงพระยูไร  เลยมีความสงสัยว่าพระยูไร  กับพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่า  หรือว่าเป็นคนละองค์กัน  อีกเรื่องเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระไตรปิฏกว่าพระ สังทำจั๋ง ไปอัญเชิญพระไตยปิฏกนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ในตำราไม่เห็นเอ่ยถึง เห่งเจีย  หรือตื๋นโป้ยก่าย  บ้างเลย  ใครมีความเรื่องนี้ช่วยอธิบายหน่อยครับ  ขอบคุณล่วงหน้า

ไม่แน่ใจ
ความเห็นที่ 1
ไม่แน่ใจ

ไม่น่าจะใช่องค์เดียวกันนะ พระยูไรก็คือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าก็อีกคนหนึ่งคือเจ้าชายสิทธัตถะครับ

เอก
ความเห็นที่ 2
เอก

ฝ่ามือ ยูไร!!!!!!!!!

เกิ๊บ
ความเห็นที่ 3
เกิ๊บ

พระถังสำจั๋งครับ ไม่ใช่สังทำจั๋ง โดยส่วนตัว ผมว่าพระยูไล กับ พระพุทธเจ้าคือ องค์เดียวกัน แต่ถูกเรียกและ จินตนาการไปต่างกันตามพื้นที่

เป้
ความเห็นที่ 4
เป้

พระถังซัมจั๋ง เป็นเรื่องจริงครับ
ส่วนเรื่องไซอิ๋วนั้น เป็นนิยายที่แต่งขึ้น โดยคนที่แต่งขึ้นนั้น
ต้องการให้ตัวละครแต่ละตัว อิงกับหลักคำสอน
หงอคง คือ ปัญญา
ตือโป๊ยก่าย คือ ศีล
ซัวเจ๋ง คือ สมาธิ
ม้า คือ วิริยะ

เปรียบเทียบว่า ถ้าพระถังซัมจั๋ง ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้ว
ก็จะไม่สามารถอันเชิญพระไตรปิฎกได้สำเร็จ
ต้องอาศัย ศีล สมาธิ ปัญญา และความวิระยะอุตสาหะ

หมีเล่นหวย
ความเห็นที่ 5
หมีเล่นหวย

พระยูไล คือพระพุทธเจ้า เป็นคำกลางๆไม่ระบุว่าเป็นองค์ใด

ถ้าจะระบุว่าเป็นองค์ใดให้เติมคำว่ายูไลท้ายพระนาม

ภาพพระยูไลในทีวีที่เราเห็นเป็นความเชื่อ

และจินตนาการของชาวพุทธจีน

พระถังซัมจั๋ง

เป็นหลวงจีนสมัยราชวงศ์ถังออกเดินทางจากจีนไปอินเดีย

(ผ่านเส้นทางสายไหม) ประมาณ พ.ศ 1173

เพื่อไปอัญเชิญพระคัมภีร์กลับมาแปลเป็นภาษาจีน

ท่านได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา(ต่อมาถูกเผา)

เรียนจบแล้วได้เป็นผู้บริหารอีกด้วย

บันทึกของท่านเป็นแบบอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์

โบราณคดีสมัยต่อมา ส่วนหงอคง ตือโป๊ยก่าย ซัวเจ๋งไม่มีจริง

555555555555555555
ความเห็นที่ 6
555555555555555555

สังทำจั๋ง

นิรนาม
ความเห็นที่ 7
นิรนาม

พระยูไลเป็นนามของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เป็นของฝ่ายมหายาน ถ้าเป็นของฝ่ายหินยานจะเรียกพระนามว่าพระศรีศากยมุนี
ส่วนพระถังชำจั๋งเป็นฉายาของท่านกุมารชีพเถระ ชึ่งท่านเป็นผู้รอบรู้ในพระไตรปิฎก ถังซำจั๋งแปลว่าพระไตรปิฏก 3 ตะกร้า เรื่องราวต่าง ๆ ในไซอิ๋วไม่ว่าจะเป็นเห้งเจีย ตือโป๋ยก่าย ซัวเจ๋ง เป็นเพียงอุบายธรรม ผู้ใดมีปัญญาในทางธรรมที่ลึกหรือตื้น ก็จะเข้าใจอุบายธรรมได้ต่างกัน แล้วแต่ปัญญาของคนที่จะเข้าใจ

เพิ่มเติม
ความเห็นที่ 8
เพิ่มเติม

พิมพ์คำว่า พระยูไล เข้ากูเกิ้ล
แล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมาย
ใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์
สรรพวิชาความรู้อยู่ที่คอม ใช้ให้เป็น

mongta
ความเห็นที่ 9
mongta

ดูหนังมากไปป่าวอ่า

Kaew
ความเห็นที่ 10
Kaew

ถ้าเฮ่งเจียไม่มีจริง แล้วทำไมที่วัดเล่งเน่งยี่ มีอ้ะ สงสัยๆ