การฝึกกรรมฐาน ขาดสมถะไม่ได้

การฝึกกรรมฐาน ขาดสมถะไม่ได้ โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
การฝึกพิจารณาประหารกิเลศนั้น ขาดสมถะไม่ได้
จะเอาแต่วิปัสสนาพิจารณาอย่า่งเดียว
หรือจะเอาแต่สติมาตามรู้ตามคิดอย่างเดียว
เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง

ไหนใครบอกว่าเอาสติตามรู้ตามพิจารณา
ลองนึกดูซิ๊ สติจะเกิดได้ต้องมีความตั่งมั่นของจิต
มันก็คือสมถะนั้นแหละ มันก็ต้องเรียกสมถะ เพราะจิตมันมีสติ มันนิ่ง
เพราะถ้าไม่มีสมถะการเพ่ง จิตจะดำรงค์สติได้อย่างไร
ก็ไอ้ตัวสติที่ว่านั้นแหละ มันเป็นสมถะไปในตัว

หรือพิจารณาๆธาตุ ปฏิกูล ไปเรื่อยๆเพื่อตัดร่างกาย
มันก็เกิดสมถะขึ้นเอง มันสงบลงเอง
พิจารณาแล้วจิตไม่นิ่ง มันจะพิจารณาได้อย่างไร
จะพิจารณาได้ มันจะนิ่งเองไปในตัว หรือว่า พิจารณาๆไปเรื่อย
มันก็สงบนิ่งลงเอง

เรียกว่าวิปัสสนาที่ทำๆกันอยู่นั้น มันมีสมถะควบอยู่
พิจารณาร่างกายก็ดี ทำสติตามรู้ก็ดี เห็นไหม คิดดูซิ๊
มันสงบไหมละ มันมีสติดีไหมละ ก็นั้นแหละสมถะล่ะ
จะไปเรียก วิปัสสนาล้วนๆได้อย่างไร ก็มันนิ่งเห็นกันชัดๆ

โอวาทธรรม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ