เงินเดือน ของ จนท.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

อยากทราบฐานเงินเดือน ของ จนท.บริหารงานทั่วไป /ฝ่ายบุคคล ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ เงินเดือน ประมาณ เท่าไหร่ สวัสดิการดีไม๊ ขอคำแนะนพด้วยน่ะคะ วุฒิ ตรี/โท ค่ะ