การมีความรักยืนยาวคิดว่าน่าจะควรทำแบบนี้....

สำหรับความรักในมุมมองเรา เราคิดว่าควรจะเป็นแบบนี้......

   

     อยู่แบบเป็นได้ทุกอย่างให้กันและกัน เราเป็นแฟนแต่เราก็ต้องเป็นได้ทั้ง พี่ น้อง เพื่อน แม้กระทั้งให้ความอบอุ่นได้แบบพ่อแม่ เพราะการอยู่ด้วยกันมันต้องมีความสุข อาจมีทุกข์บ้างแต่ว่าก็เอาความเป็นได้ทุกอย่างมารักษาความทุกข์ เมื่อยามมีปัญหา เพราะความรักไม่ควรมี อคติ และความเป็นตัวของตัวจนเกินไป เพราะอย่างลืมว่าคนสองคนมาอยู่ด้วยกันต่างมาจากต่างครอบครัวเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและยอมกันบ้าง 

   

     ความรักมันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุข จะยั่งยืนหรือชั่วครู่ ก็ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ การสละการเป็นตัวเองบ้าง และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือความเข้าใจไว้ใจนี่แหละสำคัญ ที่สุด .......

 

     มุมมองความรักแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ..... แต่สิ่งที่ทุกคนต้องการจากความรักทุกๆคน ก็คือความสุข ที่ได้รับ ว่ามั๊ย..... 

สุดแสนล้านทรวง
ความเห็นที่ 1
สุดแสนล้านทรวง

ถ้าจะรัก

อย่าคิดร้าย

ต้องมีความรับผิดชอบ :em01:

Jhaonine
ความเห็นที่ 2
Jhaonine

:em01:
ถูกต้องนะคร๊าฟ