เรื่องเกี่ยวกับ fb

ถ้าผมจะเชฟภาพใน fb เพื่อนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนจะทราบไหมว่าผมเชฟ คือผมไม่อยากให้ใครทราบเลยมาขอคำปรึกษา