จะคอยเคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่เหลือใคร

 

 

หากจะพูดถึงวิกฤตการณ์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ในระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทุกคนต่างตระหนักรู้อยู่เสมอว่า แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ นั้น อะไรคือสิ่งที่มั่นคงและเหนียวแน่นที่พอจะช่วยประคองหัวใจของคนไทยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้น มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน โดยสิ่งที่ทุกคนพึงมีพึงปฏิบัติกันอยู่แล้วนั้นก็คือ https://www.youtube.com/watch?v=TJ2QtkOhHGI การมอบความรัก เสียสละ การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความรักและสามัคคี