ความเห็นที่ 1
maleong

รธน ฉบับไหนๆ ไม่ว่า 40 หรือ 50
ต่างก็มีดีและไม่ดี
แต่ที่มาของ รัฐธรรมนูญ ของทั้ง 2 ฉบับ
40 มาจากมหาประชาชน
50 มาจากมหาเผด็จการ

คิดเอาเอง.. ว่า ต้นไม้พิษ ให้ดอกผล ที่เป็นพิษ อย่างไร..
ประวัติศาสตร์มันชัดเจน
คมช ยึดอำนาจ แล้ว ได้ รธน 50
จะอ้าง รัฐฐาธิปัตย์ อย่างไรก็สุดแล้วแต่
เพราะที่แน่.. คุณยึดอำนาจมาจากประชาชน
ถ้าชอบธรรม... คำว่า ประชาธิปไตย
คงไร้ประโยชน์ที่จะกล่าวอ้างกันอีกต่อไป...

ความเห็นที่ 2
ทหารแดง

รัฐธรรมนูญไม่ดียังไง ถ้านักการเมืองมันไม่ทำชั่ว แล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เหมือนกับ 40 ทั้งนั้นแค่เพิ่มความผิดไม่ให้นักการเมืองมันโกงก็เท่านั้น

อย่าลืมอีกข้อให้ป๋าเปรมเป็นผู้สำเร็จราชการแทนตำแหน่งนี้ควรเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ใช่หรอไหนพวกมึงบอกจงรักภักดีไงภักดีกะใครกันแน่