การเมืองไทยในปัจจุบัน ปัญหาที่แท้จริงคือคนไทยเอง

เศร้าใจมากที่เห็นคนไทยต้องทำร้ายกันเอง เพราะผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผลจากความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลา ห้าปีที่ผ่านมา ผมขอสรุปคร่าวๆ

1 ผมยอมรับในความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณถือเป็นรัฐบาลที่จัดว่าดีที่สุดที่ผมเคยเจอในประวัติศาสตร์ไทย เพราะนโยบายของรัฐบาลสามารถเข้าถึงประชาชนได้จริง แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ิอำนาจเอื้อผลประโยชน์แก่ตัวเองมากมาย ทำร้ายระบบการตรวจสอบขององค์กรอิสระและการทุจริตเชิงนโยบายอย่างสูงสุดในประวัติศาสตร์ ผมอยากจะให้คุณทักษิณชี้แจงที่มาของเงินว่าได้มาจากแหล่งไหน หากชี้แจงได้ข้อหาคอรัปชั่นก็หมดไป หากชี้แจงไม่ได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย นายกต้องเก่งและมีความสุจริตด้วย เก่งแต่โกงคงไม่เหมาะสม

2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลองคิดดูว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับ แก้ไขทุกครั้งผลประโยชน์ก็ตกที่นักการเมือง มีมาตราไหนที่ทำให้ประชาชนบ้าง ผมอยากเสนอให้ กกต ทำหลักสูตรหรืิอกติกาว่านักการเมือง สส สว ต้องอ่านรัฐธรรมนูญ มีการสอบทุกครั้งก่อนการสมัคร สส สว เพราะจะไม่ได้ทำผิดรัฐธรรมนูญ และผมอยากจะรู้ว่าคนที่เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เคยอ่านไหมว่ารัฐธรรมนูญมีกี่ข้อ กี่มาตรา

3 ผมอยากให้ประชาชนคนไทย อย่าตกเป็นเครื่องมือของกล่มคนหนึ่งในการปลุกระดมทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม การชุมนุมต้องทำในกรอบ หากเลยกรอบก็ถือว่าผิดกฏหมาย หากบ้านเมืองใดคนไม่ทำตามกฏหมาย ประเทศนั้นคงไม่สามารถอยู่ได้ ยกตัวอย่างกรณีแกนนำเสื้อแดง ไม่ปฏิบัติตาม พรก ฉกเฉิน ถือว่ามีความผิดไม่ทำตามกฏหมาย ไม่ปฏบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วสมควรที่จะเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไร การชุมนุมที่ถืออาวุธ ถือว่าไม่ปกติ สมควรที่รัฐบาลควรประกาศกฏอัยการศึกจัดการให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะมีคนตายเท่าไหร่ถือว่าเป็นการเสียสละเพราะสิ่งที่แกนนำสีแดงทำมันเกินขอบเขต การเอาชีวิตคนมาต่อรองเป็นความคิดของทรราช ในฐานะรัฐบาล ทหาร ตำรวจและประชาชน คน กทม ควรร่วมพลังสลายการชุมนุมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในภายหลัง

4 อยากให้รัฐบาลจัดการกับแกนนำสีเหลืองที่บุกรุกสถานที่ราชการและสนามบินเพื่อคืนความยุติธรรมแก่ประเทศ อย่าให้มีสองมาตรฐาน หากทำไม่ได้ก็ควรพิจารณาตนเอง