กฏหมายเลือกตั้ง ทำไมถึงเป็นอย่างนี้

กฏหมายเลือกตั้ง ที่กำหนดว่าหากประชาชนผู้มีสิทธิเลีอกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ จะต้องถูกลงโทษโดยเสียสิทธิต่างๆ หลายประการ ขี้เกียจจำเพราะไม่เห็นด้วย แต่ทำไมพรรคการเมืองไม่ส่งคนในพรรคลงเลือกตั้งเมื่อคราวก่อนหน้านี้ถึงไม่ถูกลงโทษใดๆเลย

        อยากขอความเห็นว่า สมควรถูกลงโทษหรือไม่ ควรยุบพรรคหรือไม่  ทำไมประชาชนซึ่งเป็นผู้เลือกพวกคุณกลับถูกลงโทษ หากไม ่ออกไปใช้สิทธิ