คำว่าประชาชน หมายถึงใคร

หยุดองค์กรเถื่อน !!! มีเพียงประชาชนเท่านั้น ที่ต้องลุกมาทวงคืนอำนาจอธิปไตยของตน

โดย คุณ secretMAI
ที่มา เวบไซต์ Siamfreedom
2 สิงหาคม 2551

กฎหมายต้องมีที่มาอันชอบธรรม จึงสามารถนำความยุติธรรมมาสู่สังคม แต่กฎหมายที่มาจากการใช้อำนาจขู่บังคับ มาจากปลายกระบอกปืน มาจากการรัฐประหาร อาจบังคับใช้ด้วยวิธีข่มขู่ให้หวาดกลัวเท่านั้น แต่ไร้ซึ่งความยุติธรรม .. และเมื่อสังคม หรือประชาชนส่วนใหญ่ หมดสิ้นซึ่งความหวาดกลัวอำนาจที่มาอย่างไม่ชอบธรรมแล้ว กฎหมายที่มีอยู่ – ก็เป็นแค่ตัวหนังสือ ที่ไม่มีความหมาย ไม่มีใครเชื่อฟัง ไม่มีใครปฏิบัติตาม นั่นคือ การนำบ้านเมืองสู่ภาวะอนาธิปไตย

แต่เดิมนั้น ประเทศไทยเป็นบ้านเมืองที่มีกฎหมาย เป็นนิติรัฐ ตราบจนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นที่มาของปัญหารุมเร้า เรื้อรังสารพัดในปัจจุบัน การรัฐประหาร คือการปล้น "เป็นกบฏ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 โทษสูงสุดคือ ประหารชีวิต

องค์กรที่โจรกบฏตั้ง เป็นองค์กรเถื่อน ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย โจรกบฏไม่มีอำนาจบัญญัติกฎหมาย มีสถานะอย่างเดียว คือเป็นนักโทษประหาร - คนที่รับเงินค่าจ้างของโจร มีความผิดฐานรับของโจร "และอาจถือว่า ร่วมกันเป็นกบฏ มีโทษประหารด้วย"

แต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่า "โจรกบฏ" สามารถมีอำนาจสิทธิ์ขาดในบ้านเมือง เพราะปล้นสำเร็จ แม้จะเป็นการปล้นที่สำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และมีประชาชนเจ้าของอธิปไตย ออกมาต่อต้านมากมาย ในหลายรูปแบบ แต่กระบวนการยุติธรรม ก็เลือกที่จะยอมรับอำนาจโจรกบฏอยู่นั่นเอง – หมายความว่า กฎหมายได้กลายเป็นแค่ตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษไปแล้ว ปราศจากซึ่งความชอบธรรมทั้งปวง และเมื่อไม่มีความชอบธรรม ก็ไม่มีความยุติธรรม

องค์กรที่โจรกบฏแต่งตั้งขึ้นมา เช่น ปปช. กกต.ล้วนเป็นองค์กรเถื่อน องค์กรดังกล่าวนี้ พระเจ้าอยู่หัว มิเคยทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ดังนั้น ไม่ว่าในกฎหมายฉบับใด องค์กรทั้งสองนี้ ย่อมไม่มีอำนาจปฏิบัติงาน หากจะอ้างว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นผู้แต่งตั้ง - !!! ???

ถ้าหากจะอ้างกันอย่างนั้น - ย่อมหมายความว่า -หัวหน้าคณะรัฐประหาร ได้บังอาจยึดพระราชอำนาจพระเจ้าอยู่หัว !!! ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาด - เพราะนั่นหมายความว่า - ในช่วงเวลาหนึ่งของการรัฐประหาร 19 กันยา หัวหน้าคณะรัฐประหาร ได้บังอาจทำตนเสมอพระมหากษัตริย์ หรือในภาษาชาวบ้านพูดให้ชัดเจนว่า หัวหน้าคณะรัฐประหาร 19 กันยา ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์อย่างนี้ ยอมไม่ได้ ต้องเอามันไปตัดหัวเสียบประจาน

เหตุการณ์เลอะเทอะยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อสภารัฐประหาร หรือ สนช. ออกกฎหมายกันเองตามใจชอบ ในจำนวน 211 ฉบับ มีถึง 177 ฉบับ ที่ไม่ครบองค์ประชุม และเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะโดยกฎกติกาของใครฝ่ายใด ล้วนเป็นโมฆะทั้งสิ้น - แล้วนำออกมาบังคับใช้อีกหรือ

มากไปกว่านั้น - เมื่อ ปปช. กกต. มิเคยได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ไม่มีสภาพเป็น ปปช.และ กกต.ดังนั้นเมื่อประธานของสององค์กร ที่มีสภาพไม่ถูกต้อง มาทำหน้าที่คัดสรรวุฒิสมาชิก (จากการแต่งตั้ง) คัดสรรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สิ่งที่คัดสรรกันมานั้น ก็ย่อมเป็นโมฆะไปทั้งหมด

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งเกิดมาจากการประชามติ ก็พลอยมีปัญหาไปด้วย เพราะ กกต.เป็นผู้จัดประชามติครั้งนั้น แต่ถ้า กกต.ไม่มีสภาพเป็นตัวตนแล้ว ก็น่าจะเท่ากับว่า ประชามติไม่เคยเกิดขึ้นจริง และรัฐธรรมนูญ 2550 ก็น่าสงสัยว่า มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่

องค์กรเดียวที่เหลืออยู่ - อย่างมีความชอบธรรมมากที่สุด ก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง – อย่างน้อยคือในแง่มุมที่ว่า “ประชาชน” เจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นผู้เลือกขึ้นมา ดังนั้นหากต้องสะสางปัญหาพะรุงพะรังเหล่านี้ ก็มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ที่จะต้องมีอำนาจในการสะสางปัญหา - โดยองค์กรเถื่อนทั้งหลาย จะต้องหยุดปฏิบัติงาน และรอถูกดำเนินคดีเพียงอย่างเดียว

แต่ในทางปฏิบัติ ก็เป็นไปได้ยากอีก เพราะอำนาจฝ่ายรัฐประหาร ยังคงอยู่ในกลไกต่างๆ ของรัฐและเอกชน

ที่ผ่านมา ทั้งกระบวนการยุติธรรม ทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ และพวกปฏิกิริยาชนชั้นกลางในกรุงเทพ ยังคงสนับสนุน และยอมรับในอำนาจเถื่อนของโจรกบฏ อีกทั้งยังยอมรับในองค์กรเถื่อนของกบฏ

แต่ขณะเดียวกัน – คนเหล่านี้.. กลับปฏิเสธอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย รวมทั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนส่วนใหญ่ และนั่นคือแนวคิดตามระบอบอมาตยาธิปไตย

นั่นย่อมหมายความว่า คนบางกลุ่มในกระบวนการยุติธรรม สื่อมวลชน นักวิชาการ และพวกปฏิกิริยาชนชั้นกลางในกรุงเทพ ล้วนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนชาวไทย -

หากพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ พวกพันธมิตรฯ และผู้สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรฯทั้งหมด เป็นภัยต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ภาระจึงโยนกลับมาที่ประชาชน มีเพียงประชาชนเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมาทวงคืนและบังคับใช้อำนาจอธิปไตยของตนเอง

ความเห็นที่ 1
กรูงง

กรูงง

ความเห็นที่ 2
www

เอาประชาธิปไตยของคนไทยคืนมา.....

ความเห็นที่ 3
ทักกี้

กรูคือคนเดียวที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
คนอื่นไม่ใช่
555+

ความเห็นที่ 4
คนไทย

หมายถึงคนที่มีหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้อง

ความเห็นที่ 5
ระบบขายตรงเลย

คำว่าประชาชนไทยหมายถึงคนกรุงเทพ และพวกกลุ่มพธม.เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยว ประเทศเป็นของเรารัฐบาลเป็นของเราต้องอยู่ในอาณัติเราไม่งั้นโดนไล่แน่ที่สำคัญส่งเงินมาช่วยซื้อจานด้วยอ้อจานดาวเทียมนะไม่ใช่จานข้าวถ้าซื้อ 2อันแถม 1อันถ้าซื้อ12อันให้ค่าหัวคิว 10%

ความเห็นที่ 6
dd

หมายถึง คนธรรมดาคนนึงที่มีทั้งความดี แล้วความชั่วอยุ่ในตัว แต่หากความดีนั้นมันมากกว่าความชั่วก้อสมควรที่เขาคนนั่นจะได้รับการยกย่องต่อปุถุชนคนทั่วไป เข้าใจไหมไอ้คห.4 ไอ้ห่า

ความเห็นที่ 7
ตนไทย

กรูอยาก ถล่มอายโจรพันธมิตรให้มันตายไปจากประเทศไทย

ความเห็นที่ 8
lao

เบื่อพวกงูๆปลาๆมาโพสจริงๆว่ะน้ำเน่า

ความเห็นที่ 9

กลุ่มไอเจ๊กหัวเกรียนไง มันสั่งได้ มันไม่พอใจใครมันไล่ มันสร้างรถไฟฟ้า มันสร้างสนามบินไอหอกนี่

ความเห็นที่ 10
นักประกัน

ตอนนี้ ขอให้ทุกท่านที่สนับสนุนท่านทักษิณ เปลี่ยนเป้าหมายมาสนับสนุนรัฐบาลก่อน คับ คือโพสตอบโต้ ตั้งกระทู้หรือสร้างกระแส ก็ขอให้เป็นเรื่องของรัฐบาลก่อน คับ คือในที่ประชุมสีแดงนั้นคิดว่าทั้งเรื่องที่ไอพวกสาด พันธมิตร พูดโกหกทุกๆวันวันละ24ชม. เรื่องการหนีคดีของท่านทักษิณ เรื่องรีบสร้างรัฐสภาเพื่อเอาคอรับชั่นงบไปตั้งพรรคใหม่ เรื่องการย้ายรร โยธินบูรณะ เรื่อง ไล่ทหารออกถ้า ต่อต้านการสร้างรัฐสภาใหม่ และเรื่องอ้าง สถาบัน เพื่อหยุดการชุมนุมข้างถนน หลายๆเรื่อง ต้องได้รับการช่วยเหลือจากพวกท่านที่จะช่วยกันโพสเพื่อ ให้กำลังใจท่านสมัคร เพื่อให้รัฐบาลอยู่ได้ เพราะเราชาวสีแดงได้ ยื่นเรื่องต่อรองกับท่านสมัครเพื่อให้ท่าน รีบแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วน ถ้าท่านมัวแต่ด่ากันหรือแก้ต่างให้ท่านทักษิณ ก็จะปล่าวประโยชน์และไม่ได้อะไรเลย ในข้อตกลงคือเราจะช่วยท่านสมัคร ในทุกๆเรื่องเช่นระดม กำลังสีแดง ในทุกวิธี โดยไม่รบกวนท่านสมัคร เวปไซทุกเวป เราจะไปโพสให้การสนับสนุน นะคับ คือจริงๆแล้วเราก็มีน้องๆอาสาสมัครของเรามาทำหน้าที่ตรงนี้ แต่เพื่อความรวดเร็วและเห็นผลอย่างชัดเจน ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ